lördag 17 april 2010

Ny plan för Mariefred - utan diskussion

Mariefreds östra del har en detaljplan som är ett halvsekel gammal. Behovet av att göra en ny har påtalats ett antal gånger.
Nu kommer plötsligt ett tjänstemannaförslag från kommunhuset - som ska klubbas utan den sedvanliga utställningen då folk får chansen att tycka till.

Mariefredsnämnden fick chansen att yttra sig, men valde att inte ha några synpunkter alls! Jag föreslog att vi i alla fall skulle begära att medborgarna fick chansen att yttra sig, t ex gm att ordna ett öppet möte. Majoriteten ville inte ha den demokratin.
Uppenbarligen var det endast i Mariefredspartiet som planförslaget hade diskuterats på allvar.

Birgitta Elvingson har för partiets räkning skrivit ett yttrande med följande innehåll:

Synpunkterna som Mariefredspartiet har avser framförallt området ner mot Mälaren.
Idag finns några mindre förråd mot vattnet. De är inte större i volym än att de ovanför liggande bostadshusen formar en tydlig fasad mot vattnet.
Med den föreslagna ytan (ca 50m2 per fastighet) och högsta höjd (4,5 m i nock) för bostadskomplement så finns en stor risk att fasaden mot vattnet kommer att förändras. Om en fasad med ”sjöbodar” är önskvärd, så borde detta tydligare framgå av programmet, även i planbeskrivningen.
Mariefredspartiet anser att ytan bör minskas till hälften och nockhöjden sänkas för
bostadskomplement, för att undvika att områdets fasad mot vattnet alltför radikalt förändras. Det minskar också risken för att ev. nya byggnader skymmer utsikten från husen på Öster mot staden. Vi menar också att den väl tilltagna ytan, och höjden, ökar risken för att komplementbyggnaderna används som bostadsyta,vilket inte är önskvärt.
Vi är tveksamma till den allmänt utformade bestämmelsen om vattenområdet, och tycker att den ska specificeras mer.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag måste erkänna att jag, som delvis arbetar med att göra detaljplaner, har missat att planen ska tas med enkelt planförfarande. Det innebär att man "hoppar över" att ställa ut planen, och används för mindre detaljplaner där man bedömer att planen inte är intressant för så många människor. Det är värdefullt att kunna göra så för en liten plan, eftersom det spar både tid och pengar, och de fåtal berörda får chans att yttra sig i samrådet.

Jag har inte ens tänkt tanken att DEN HÄR planen skulle skyndas igenom utan utställning. Det är många fastigheter i området, det är en viktig kulturhistorisk del av Mariefred, och den berör många som ser området från sjösidan.

Jag misstänker att fler än jag på Plan- och byggnämndens möte har missat att planen inte ska på utställning. Det nämndes inte, och ingen tog upp det.

Om FPs nya gruppledare H.Hallgarn menar vad hon skriver i Strängnästidningen om ökad "demokratisering", är det nog dags att puffa lite på bl.a Björn Lind, så att i alla fall planer som denna kommer till médborgarnas kännedom!!!!!!

Birgitta E

Anonym sa...

Jag antar att det är detta förslag som det handlar om

http://strangnas.se/upload/samhalleoutveckling/plan/aktuella%20planer/Omr%C3%A5de%20%C3%96ster/Planhandling_omr%C3%A5de%20%C3%96ster.pdf

Per W