söndag 14 februari 2010

Rätt från början!

Rubriken syftar på ett viktigt begrepp när man ska göra verksamheter mer effektiva, enligt Lean-modellen.
I torsdags och fredags var jag på konferens med kommunledningen, och ett par konsulter berättade hur viktigt det är att man gör rätt från början. Kommunchefen gjorde en skiss som visade att alla processer ska börja med att politikerna formulerar en idé eller ett mål, sen ska förvaltningen utreda, och sen fattar politikerna nytt beslut om hur man ska gå vidare.
Vi var alla överens om vikten av att skilja på politikens och förvaltningens uppgifter. Tydlighet och öppenhet är viktiga nyckelord.

Tyvärr är det lätt att vara överens om man är abstrakt, och svårare när man blir konkret. Ett par exempel togs dock upp: Jägmästaren och Fågelsången.
I det första fallet fanns en tydlig politisk idé om att skapa ungdomsbostäder, vilket inte blev av på grund av alltför otydliga avtal med exploatörerna.
I Fågelsången-fallet inledde förvaltningen en process med markanvisningstävling (där det bland annat ingick flytande villor). Här utgick en tjänsteman från en skrivning i översiktsplanen och tyckte inte att det behövdes något politiskt beslut om hur och var bostäder skulle placeras.

Om det ska bli rätt från början krävs när planprocesser inleds ett tydligt politiskt beslut, som anger tidsplan, önskad inriktning, grad av exploatering, ekonomiska konsekvenser m.m.
Annars är det mycket stor risk att utgångspunkten blir byggbolagens önskemål om maximal exploatering med den sorts hus som de anser är mest lättsålda. När sen medborgare reagerar och det blir politiska diskussioner så är det risk att man antingen har svårt att gå emot en "uppgörelse" med en exploatör eller att politikerna faktiskt gör det och därmed retar upp ett bolag som lagt ner tid och pengar på en plan som sen inte blir verklighet.
Tydlighet och öppenhet är alltid bättre än informella samtal, luddiga beslut och tal om att "det där kan vi diskutera sen, vi har långt tid på oss innan planen ska fastställas."
Det där sista är vad som sagts från FP-politikern (f fastighetsmäklaren) Björn Lind, angående Ryborgsområdet
Jag säger:
Gör rätt från början!

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Dag


Har ny webplats på återstartad blogg så du kanske vill länka tänkte jag?

http://lottagrnblad.netroots.se

MVH Lotta Grönblad