onsdag 17 februari 2010

Medborgarsynpunkter på taxorna

Ett inlägg från en medborgare, som inte kommit in i E-kuriren av ngn anledning:

"Det är som det är !"

Det blev svaret från två ansvariga, då ST den 11/11 frågade om vattentaxan i Strängnäs kommun.
I artikeln sägs att vattenverksamheten har en egen lagstiftning och egen ekonomi. ”Vi
har redovisningsskyldighet till de som köper vatten”.
Enda siffror som nämns är 25% höjning.

Vattenkostnaden har med övergången till Stockholm Vatten att göra, säger dom. Vi hade ingen aning om vad notan skulle hamna på.

Det låter som ett icke ovanligt upphandlingsförfarande i denna kommun.

Innan anslutningen till Stockholm, kostade vattnet 31 Kr. per kubikmeter, mot nuvarande 38,75 Kr. Redan tidigare var det alltså ett högt pris.

I Stockholm kostar det 5,25 Kr och har så gjort sedan 1/1 2008.
I Ekerö kommun, som delar ledning med Strängnäs, kostar det 13,13 Kr och ingen höjning
efter anslutningen.

I slutet av artikeln, kan man läsa, att Sevab står inför en stor rationalisering och huruvida
vattentaxan höjs ännu mer nästa år törs ingen svara på i nuläget.

Jan Claesson

4 kommentarer:

Mats Werner sa...

Njae....
Det är ju inte helt korrekt att vi inte skulle känt till vad kostnaden för införandet av Stockholmsvattnet (f.ö. det vatten som Pripps tidigare gjorde bl.a. Vichy Noveau på) skulle blivit.

Vi visste ju att det skulle bli ett antal miljoner billigare än att bygga ett nytt eget vattenverk i Stallarholmen vilket var alternativet.

Vad som inte gjordes i tillräcklig omfattning var ju att tillse att taxan höjdes successivt och pengar fonderades för ändamålet. Detta hängde delvis samman med att lagstiftningen kring fondering i ett taxekollektiv tolkades olika samt att det fanns/finns politiker som inte anser att taxor ska höjas överhuvdtaget utan att kostnader ska slås ut på alla skattebetalare - även dem med eget vatten och avlopp.

Slutligen kan man ju undra varför inte vattnet kostar 5:25 hos oss också eftersom det är samma vatten.

Ja, det hänger givetvis samman med bl.a. just den stora investeringen i vattenledningen på Mälarens botten (dryga 250 miljoner. Billigare än nytt vattenverk) men framförallt består vattentaxan av kostnaden för reningen av avloppsvattnet och det är en ständit ökande kostnad med dagens krav på nollutsläpp i Mälaren.

Dag Bremberg sa...

Mats, var det verkigen så att ni visste att det skulle kosta så här mycket? Varför överskreds då investeringsbudgeten enbart förra året med runt 20 miljoner, utan att ngn förklaring gavs?

Dag Bremberg sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Dag Bremberg sa...

Mats Werner påpekar, att "framförallt består vattetaxan av kostnaden för rening av avlopps-
vattnet". Det ingår ju även i Stockholms taxa och utgör i grova drag 60 % av priset, d.v.s.
3,15 Kr. På detta kan man få rabatt om man t.ex har takavvattning, som mynnar ut på egna tomten.

Kvar blir 2,10 Kr för Vichy Noveau.

Om man bortser från den nya ledningen så var priset tidigare 31Kr. i Strängnäs. 60 % av det
ger ca 18,60 Kr för rening av avloppsvattnet. (diff. 15,45:-)

I dessa miljömedvetna tider, borde man söka källan till den markant högre föroreningsgraden
i Strängnäs.

Vad gäller kostnad för stamledningsnätet, så hör det snarare hemma i budget för infrastruktur
och inte förbrukningsavgifter. I annat fall kan vi förvänta oss höjda taxor om man bygger en
ny rondell e.dyl.

I ST´s artikel 11/11, sägs: ” Vi har redovisningsskyldighet till de som köper vatten”.

Det kunde vara tacknämligt med en sådan, ex.vis som bilaga till räkningsutskicken.

Jan Claesson