söndag 7 februari 2010

Ompröva IP-projektet!

Det går åt skogen med planerna på att bygga en ny idrottsplats i Hammaren.
(I praktiken är det två mindre IP, en i skogen samt en norr därom i sankmarkerna.)

Ledande politiker (främst i M) gav före valet 2006 löften till IFK och skolan om en större och finare IP med ny isbana med tak, konstgräsplan, nya löparbanor etc. De lovade att skjuta till de pengar som skulle krävas - om det skulle bli mer än köpeskillingen för H-ängen; det sades så sent som i höstas, även av kommunens högste politiker.
Nu säger de:
- Nej, någon isbana kan vi inte lova, inte heller löparbanor eller något annat. Ni får själva ta ansvar för att välja vad ni helst vill ha, och ni får inte mer pengar än det som blir över efter exploatering av Hammarängen. Minus alla konsultkostnader. Minus extrakostnader för markarbeten etc.

Varför ska Mariefredsborna ta ansvar för ett projekt som vi aldrig bett om? Det enda vi bett om är en upprustning av den nuvarande idrottsplatsen, som inte fått det underhåll den förtjänat på många år.

Ompröva försäljningen nu! Ta upp förhandlingar med byggbolaget Derome, erbjud dem annan mark att bygga på, t ex den mark som ligger norr om Hammaren. (Det går att påla för bostadshus, men det är olämpligt att anlägga fotbollsplaner och tennisbanor.)

4 kommentarer:

Claes Eriksson (sp) sa...

Instämmer i kravet att ompröva försäljningen.
Finns det någon möjlighet till en uppgörelse med Derome och att kunna backa på beslutet bör det göras innan det är för sent. Och låt oss hoppas att det inte stupar p.g.a prestige i ärendet.

Anonym sa...

En rapport från PBN 100203:
Detaljplan för Hammaren - Beslut om att sända ut detaljplanen på utställning.

Här försökte jag, men lyckades inte, att få en återremiss pga de högst osäkra faktorerna gällande IPs placering. Jag tycker det är slöseri med kommunens resurser (som alltid) att göra en utställning på en plan som vi inte är säkra på kommer att förverkligas. Bättre att vänta in säkrare prognoser.

I planbeskrivningen står att ett argument för att flytta IP är att det skulle bli så mycket mer mark att utnyttja. MEN det befintliga området inkl marken mot Stallarholmsvägen är 7 ha ”platt” mark, i Hammaren är det område som ska utnyttjas för idrott 8 ha, men med stora höjdskillnader och sluttningar.

I planbeskrivningen står att den planerade idrottsverksamheten inrymmer fler aktiviteter än den befintliga idrottsplatsen vid Hammarängen. MEN, samma aktiviteter är t.o.m enklare pga markförhållandena att inrymma vid befintliga IP.

Den tänkta placeringen av isbanan, på den norra delen, kommer att vålla problem rent kommunikationsmässigt. Idag går barnen ca 400 meter för att åka skridskor, enligt detaljplanen ska de gå 1 km från skolan för att komma till den nya isbanan.

Några andra argument för att inte sända ut planen på utställning är att, om den ska genomföras, behöver den kompletteras med några viktiga faktorer:

Tillgänglighet - en offentlig anläggning bör ha STORA krav på tillgänglighet. I planen menar man att det räcker att kunna nå området söderifrån och norrifrån, men man styr inte upp möjligheten att ta sig mellan de två områdena (där ju höjdskillnaderna är avsevärda). Trots att vi har ett handikappolitiskt program som vi måste följa.

Trafiksäkerhet - gång- och cykelväg bör inrymmas i planområdet hela vägen ner till vårdcentralen. Risken är alldeles för stor att den annars inte blir av. Vår tf stadsarkitekts förklaring var att vi ”lägger pussel” och att gång- och cykelvägen läggs in i nästa ”pusselbit”, dvs en detaljplan för ett värmekraftverk. Problemet är att vi inte alls vet när detta blir av. Man tar alldeles för lätt på trafiksäkerheten i den här kommunen!

Det finns många fler argument emot IPs placering i Hammaren, här har jag försökt att hålla mig enbart till det som kan kritiseras i detaljplanens utformning och beskrivning.

Birgitta Elvingson

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Jag håller med dig, det var därför jag yrkade bifall till dina två extra att-satser på KS. Skrev några ord om saken på min blogg: http://margiturtegard.blogspot.com/2010/02/det-bidde-bara-en-tumme.html

Anonym sa...

Jag är inte insatt i politiken i Mariefred,
men har fått intrycket att Arne Arvidsson (M) och Björn Lind (FP)
står för en utbyggnad av Hammarängen.
Byggbolaget får ett tydligt begränsat ansvar.
Kommunen tar inget ansvar för en helt ny idrottsanläggning.
Hur kan Arne och Björn motivera husbygge på idrottsplats ?