måndag 1 februari 2010

Beslut om Ryborg uppskjutet

Vid dagens kommunstyrelsemöte diskuterades bl a förslaget om exploatering av Ryborgsmarken i Mariefred.
Den första frågan - som jag aldrig får svar på - är varför detta område plötsligt skulle bli föremål för en "anbudstävling" där endast priset hade betydelse. Det är mark vid Stallarholmsvägen/avfarten mot Slottsbrinken - vars användning tål att diskuteras.
Själv lutar jag åt att kommunen mot bakgrund av bristen på mark för förskolor bör lugna sig med fler bostadsprojekt och se om det går att placera en förskola där. Det går att kombinera med några tomter till tomtkön för privat byggande.
Extremexploatering av marken finns ingen anledning att bejaka.

Beslutet är uppskjutet och jag hoppas verkligen att den politiska ledningen har förmåga att se att detta - precis som fallet med Fågelsången - är ett projekt som inte är förankrat i Mariefred.

För övrigt:
beslut om att gå vidare med IP-projektering klubbades efter ovanligt lång diskussion. Ingen verkade nöjd, förutom Björn Lind (fp). Mina förslag om att upprusta gamla idrottsplatsen vann inte gehör denna gång, men jag tror att man under våren kommer att inse att Hammaren-projektet inte var ngn god idé.

Mer positivt var att KS tog ett yttrande där vi förespråkade förändring i Länstrafikens upphandling, liksom att vi fick majoritet för att det ska vara ett tillagningskök på Storkens förskola.

När det gällde utökning av antalet ledamöter i fullmäktige valde S-majoriteten att förorda 55 ledamöter. Kommunstyrelsens beslut klubbades 7 mot 6, så det blir en intressant omröstning när detta prövas av fullmäktige i februari.

2 kommentarer:

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Dag!

Angående Dnr: KS 2009:612-251 2009-10-20

Har jag följande frågor


Var finns det politiska beslutsunderlaget för att ”Ryborg” ska bebyggas.
Vilka personer är med i bedömningsgruppen som det syftas till i handlingen.
Hur tänker man utifrån ett hållbart samhälle när man ena året låter anlägga en mycket väl fungerande återvinnings station, för att en kort tid senare riva för att bygga bostäder.
Denna station är också den ända i Mariefred, där vi kan tillåtas slänga mjukplast.

Inte så smart tänkt, då vi i Mariefred har stor brist på fungerande stationer för att underlätta källsortering.

Man skriver också binda samman Mariefred, mera vägar och rondeller är det detta man menar med att binda samman.
Slottsbrinksvägen är starkt trafikerad redan idag, likaså Stallarholmsvägen.
Kommer sedan Trevnaden, Målartorp, och andra storstilade projekt till, samt att Stallarholmen växer så det knakar, så tillkommer mer trafik som ska passera, Och mitt i alltihop finns det också en förskola. Mycket avgaser och tung trafik.
Och mycket mer trafik…Trafikstockning vid trafikljuset
En rondell vid korset Stallarholmsvägen/Slottsbrinken, en vid Vårdcentral och en rondell till Tomtebovägen. (Mot Mavab)
En rondell för att komma ner till Ruddamsgatan.
Många rondeller blir det.

Funderar också var man kan ta del av de andra två anbuden och hur de ser ut.

Jag ser gärna att Mariefred växer, men hur föddes tanken på att bebygga Ryborg.
Hur har beslutsordning gått till.
Har inte hittat något om detta i tidigare handlingar.
Det finns också många fornlämningar i området som inte är så väl undersökta.
Vilket finns att tillgå på nätet.
Ser inte heller var gång och cykelbanan finns med den, som kommer från Målartorp 1:13
Vilken sida av vägen ska den vara på!
Platser för parkeringar.

Dag Bremberg sa...

Det som den ansvarige tjänstemannen hänvisar till är FÖP-en (fördjupade översiktsplanen), som trots en rad brister och mkt kritik klubbades av fullmäktige 2007 (reservation fr MFP).

FÖP-en måste göras om, med utgångspunkt i en bra medborgardialog.