söndag 13 december 2009

Vad är viktigast?

I morgon måndag ska fullmäktige klubba budget med mål samt investeringsplan. Liksom tidigare saknas det politiska ledarskap som vågar ta ställning till vad som är viktigast. Prioriteringarna är ännu inte tydliga och genomtänkta.
Investeringsplanen innehåller en lång lista av önskemål från nämnderna. Väldigt mycket är oprecist och ospecificerat. Men majoriteten i KS valde att säga ja till allt. Det enda område där man håller igen är Mariefredsnämnden, som under nästa år inte kommer att ha råd att åtgärda farliga övergångsställen eller anlägga cykelbanor.

Vad är viktigast? Den frågan ställde vi i MFP när vi de två senaste lördagarna stod på Rådhustorget och bad medborgare att fylla i vår enkät. Som belöning fick de glögg och pepparkakor. Det får man inte om man svarar på samma enkät här på bloggen, men gör det ändå!

Inga kommentarer: