måndag 14 december 2009

Några steg framåt...

Kvällens fullmäktige innehöll lite av varje. Å ena sidan fick vi se en majoritetsallians som inte lyssnade och där alla 25 agerade som röstboskap med partipiskorna vinande. Piskan hölls som vanligt av en av de äldre, ärrade sossarna, som gärna talar länge om hur det var förr.
Taktiken är lätt att genomskåda. När de inte kan stå för sin budget så angriper de oppositionen och låtsas efterlysa detaljerade förslag från främst M.
Men när vi lägger förslag så avfärdas de regelmässigt.

Sossealliansen röstade ikväll ner förslag om bl a:
- att fler medborgare ska bli delaktiga i diskussionerna om nya planer,
- att en översyn görs av kommunens skolmat för att se om det är möjligt att höja kvaliteten
- att elförbrukningen i kommunens verksamheter ska minskas
- att ha ett mål för alla skolors nationella prov
- att ge skolorna en anslagsökning som täcker de ökade kostnaderna 2010
- att återställa personaltätheten i äldreomsorgen
- att anslå medel för trafiksäkerhetsinvesteringar i Mariefred
- att minska koldioxidutsläppen med 5 %
- att ha en vikariepool i förskolan
osv
Ljuspunkterna var:
1. att debatten nu till slut handlar om prioriteringar och att det är barnen som sägs vara prio 1
2. att "hållbar utveckling" och några miljömål klubbats
3. de flesta mål nu är mätbara
4 att ett försök gjordes att formulera en ny vision
5. att en centerpartist uttryckte självkritik ang besluten om Thomasgymnasiet/Campus
6. att samtliga oppositionspartier var överens om behovet av förnyelse
7. att Birgitta Elvingson fick igenom flera ändringar av målen för plan- och byggnämnden.
8. att alla utom en i oppositionen röstade för och drev igenom en minoritetsåterremiss, som jag föreslog ang renhållningstaxan. Anledningen var att den höjs slentrianmässigt utan ordentliga beslutsunderlag, liksom f ö vattenavgifterna. Hög tid att säga ifrån!

Läs mer på: http://margiturtegard.blogspot.com/

3 kommentarer:

Mats Werner sa...

För ordningens skull bör väl påpekas att Birgitta m.fl. fick igenom dessa ändringar redan i Plan- & Byggnämnden och att det bara var den numera allt slarvigare förvaltningens och KS/KF-ordföringarnas fel att P&Bs protokoll inte fått genomslag i KS-protokollet som låg till grund för kvällens beslut. Klantigt värre!

Anonym sa...

Märkligt att läsa hur politisk styrning av vård, skola och omsorg visar på tydliga brister.
Både demokratiskt och idemässigt.
Kanske att det är så att alltför
mycket har anförtrotts till politiken.
Är det inte dags att ge vanliga skattebetalarna mer fria valmöjligheter. Mindre central styrning.
/undrande

Dag Bremberg sa...

Mindre central styrning, absolut!
Större respekt för att människor, föreningar o företagare kan hitta bättre, lokala lösningar, än vad ingengörerna i kommunhuset gör!