tisdag 10 november 2009

Skandalbygget vid Läggesta

Plötsligt hamnar kommunen i Aftonbladet, på grund av att naturmark skövlats vid Läggesta. Då uttalar sig ett kommunalråd och är indignerad.
Men detta är ju ingen sensation. Knappast ens en överraskning.
Det är bara ytterligare ett exempel på vad som sker när en kommunledning driver igenom snabba exploateringar av snart sagt varenda grönyta och ger byggbolagen i princip fria händer. Kommunledningen har avfärdat alla invändningar och inte velat lyssna på kritik eller förslag om begränsningar.
Allt för hård exploatering, allt för otydliga regler och allt för svaga avtal. Känns det igen?

7 kommentarer:

Mats Werner sa...

Jag vet inte, Dag, vad Du talar om eftesom jag inte läser Aftonbladet, men om det är Läggesta så kan man ju knappast tala om "snabba exploateringar" om ett ärende som bollats i decennier. Inte gärna heller om några "fria händer" eftesom få detaljplaner varit så detaljerade i sin utformning.

Att sedan den gamla regeringen tog bort kravet på en opartiskt utanförstående byggkontrollant och överlät till i detta fall en uppenbarligen oerfaren exploatör att köra ett "egenkontrollprogram" är ju knappast något man kan lasta "kommunledningen" för hur gärna jag än skulle vilja.

Cattis Hellmark-Eriksson sa...

Hej Dag!

Det var väl inte så konstigt att de var tvugna att spränga för att bygga vägar, dra vattenledningar, avlopp, det är ju bara på kartan som marken är platt..titta bara hur marken ser ut på Målartorp 1:13, så kommer det att behövas sprängas och schaktas för att det ska bli bra..
Att fatta beslut utan att se platsen i verkligheten skapar problem som vi nu har i Läggesta.

//Cattis

Dag Bremberg sa...

Mats, vad som sagts för några decennier sen känns inte så relevant. Det var ju dock ett relativt utbrett motstånd mot alltför omfattande och snabb exploatering. Sen bestämdes för några år sen (när KD tillhörde de styrande) att kommunens övergripande mål skulle vara en snabbare befolkningsökning och att ni i i plan- och byggnämnden skulle ha som ledstjärna att "i tveksamma fall hellre säga ja än nej till byggande". Den inriktningen leder till att man släpper igenom planer och avtal som inte är tillräckligt stränga i mina ögon.
Du måste medge att kommunen inte varit särskilt bra på att förhandla och skriva vattentäta avtal.

Ebbe Ollman sa...

Marken som skövlats är inte kommunal. Vi har inte skrivit några avtal. Det som vi i kommunen har gjort är en översiktsplan med en vidhängande detaljplan och lämnat bygglov. Jag håller med Mats om att det knappast är kommunens fel att marken sålts till en cynisk och/eller amatörmässig byggherre som fullständigt ignorerat planens och bygglovets föreskrifter.

Dag Bremberg sa...

Så du (som vänsterpartist) håller med om att ansvaret ligger hos "den gamla regeringen"?
Kanske vore på sin plats med lite ansvarskänsla och självkritik.
Sitter man passiv i plan- och byggnämnden så bär man ett ansvar, även om det främst vilar på de personer som tillhört den styrande majoriteten, i praktiken de i planberedningen och nämndens AU.

Om vi hade haft en samhällsplanering utifrån medborgarnas behov, i stället för att ständigt vara "bussiga" mot exploatörer så hade risken för såna här skandaler varit mycket mindre.
Ni känner säkert igen uttrycket "bussiga", det var vad exploateringschefen sade att man var inom förvaltningen, eftersom man uppfattat att det var det som de ledande politikerna önskade.
Man kan nog hitta många undanflykter och andra att skylla på, men som politiker bör man känna ansvar när det går fel.

Anonym sa...

Detaljplanen är som Mats säger ovanligt detaljerad, just för att det var viktigt att anpassa byggandet till terrängen. I PBN kopplas aldrig detaljplan till avtal, vilket jag tycker är ett misstag.

Jag tror att det till största delen är kommunens tradition av "bussighet" som ligger oss till last, i kombination med ett totalt oseriöst företag. De har inte brytt sig om att söka marklov, vilket man måste, utan tror att kommunen säger ok när vi ställs inför faktum.

Här är det otroligt viktigt att vi sätter ner foten. Frågan är om ett krav på återställande och ett vite räcker, när vi dessutom har ett kommunalråd som redan verkar vackla. Hans uttalande om att det nog är svårt att återställa är ju inte speciellt smart i det här läget.

Det finns flera möjligheter för oseriösa företag att kringå vitesförelägganden. Istället för att backa borde vi gå ut med skarpa uttalanden politiskt att vi kräver en återuppbyggnad av terrängen och konsekvensen av och informationen om detta måste nå ut till presumtiva bostadsköpare!

Birgitta E (mfp)

Dag Bremberg sa...

Tack, Birgitta för klargörande och förtydligande!
Ja, det är viktigt att politiker är tydliga, och det politiska ansvaret finns kvar även sedan en detaljplan är klubbad. Många delar återstår att bebygga i detta område och många frågor behöver lösas.
En hel del kan lösas med en aktiv dialog med berörda intressenter.