tisdag 10 november 2009

Rapport från Mariefredsnämnden

Vi är alltid överens i Mariefredsnämnden fick vi höra i radion i förrgår. I kväll var det som vanligt, majoriteten (S-C-FP) drev igenom sin vilja utan att lyssna.

1. Nämndens mål: jag hade sju tilläggsförslag, som jag mejlat ut till alla ledamöter innan. Jag hade förväntat mig respons, särskilt som det inte var några kontroversiella förslag, utan realistiska mål. Men det var tyst från sossarna. Centern och FP lade förslag om språkliga ändringar, i övrigt inga förslag till mål. Samtliga mina förslag avfärdades.
Detta innebär att nämnden inte har ett enda miljömål! Särskilt anmärkningsvärt eftersom de "hållbar utveckling" är det första övergripande målet, enligt kommunfullmäktiges beslut senast.
Man avfärdade också att skolan ska ha ett mål vad gäller resultat på nationella prov. Också det är ett mål som antagits av fullmäktige tidigare.

2. Fördjupad översiktsplan f Hedlandet. Vi i Mfp har argumenterat för en begränsning av exploateringen där. Ikväll föreslog jag ett tak med maximalt 200 nya bostäder. Det antogs inte, men det blev ändå en begränsning av byggnationen i centrala Hedlandet, så det var ett steg i rätt riktning. Dåligt var dock att S-C-FP-majoriteten beslutade att inte ha någon skrivning om cykelbana. (Det som var det främsta argumentet för planen, när vi fick en tjänstemannadragning inför nämnden.)

3. Motion om att utreda möjligheten att kommunen ska börja köpa in ekologiska livsmedel: avslogs av majoritetspakten med 7-6.

4. Motion (fr mig o Birgitta E) om översyn av reglerna för skolskjuts:
Majoriteten tillstyrkte och jag tappade hakan. Vet inte varför, vi fick inte höra några argument, men man får försöka glädjas åt framgångarna...

5. Trafikproblemen vid Marielund: beslut om att ordna ett övergångsställe (frågan väcktes av H-B, jag lade ändringsyrkande).

Till sist: fem brandmän kom för att framföra synpunkter ang planerad nedskärning (se nedan). Nämndordföranden avbröt, men jag tog upp frågan under övriga frågor och det blev i alla fall en diskussion. Det finns ett hopp om ändring på fullmäktige.

Sammanfattningsvis: avsaknad av dialog, men trots allt några ljusglimtar.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Marielund
Nya 'problem', verkar som att felet blev i grunden. Huvudleden skulle inte skurits av, utan området skulle anslutits via gamla södertäljevägen.
Nu valde man ett gammalt sätt att leda trafiken. Sedan att placera förskola/dagis vid huvudled måste ju för alla besökare till Mariefred ge anledning till en viss undran hur
planerarna tänkt. Ingen reklam precis. Dags att göra om och göra rätt.

Patrick aka Bee sa...

Dag,

Det är intressant hur olika man tolkar maktinnehav. För somliga betyder det att göra som man tror och vill, för andra innebär det att fråga, lyssna och ta på sig ansvaret att förklara varför man bestämmer som man gör. När ska vi få en sådan majoritet?
Än en gång tack för dina redogörelser från Mariefred.

P.

Kerstin Svensson sa...

Det där med avslogs av majoriteten med 7-6 känns bekant, Det är resultatet vid varje votering i BUN. Centrumskolan, Karinslundsskolan, indragna skolskjutsar mm. Det är tufft av en icke folkvald allians att styra när det gäller så stora frågor med så liten marginal. Är det bara i Mariefredsnämnden och BUN det ser ut så?

Kerstin

Anonym sa...

Det jag saknar vid flera avslag är en motivering. Oftast lägger oppositionen fram synpunkter som kanske inte alls har varit med i tjänsteutlåtandet, för att man kan se saken från en annan vinkel. Och oftast blir det ett nej trots denna nya infallsvinkel, utan att majoriteten ens försvarar nejet. Lite mer flexibilitet vore önskvärt!
Birgitta E (mfp)

Dag Bremberg sa...

Om våra förslag var dåliga kunde de förstås ha ändrat i dem. De kunde också lagt egna, men inget annar parti hade några förslag om miljömål, så det säger ju något om intresset.