söndag 1 november 2009

Barnens säkerhet viktigast

Trafiksäkerheten är inte vad den borde vara. Det finns väldigt många åtgärder som kommunen skulle kunna vidta för att förbättra säkerheten.
Vissa av dem - som nya cykelbanor - är kostsamma, men nödvändiga, andra medför inga eller försumbara kostnader och skulle kunna genomföras direkt. Exempel på det senare är sänkta hastighetsgränser, tydligare skyltar och speglar.

Mariefredsnämnden antog för över två år sen en trafikplan, som jag tycker blev bra, då jag fick igenom sju tilläggsförslag. Men planen tycks ha hamnat i arkivet.
Nämnden har också en trafikgrupp där vi varit flera som kommit med ett stort antal förslag, bl a om hur man kan åtgärda den kaotiska situationen när barn lämnas vid skolan. Jag kan glädjas åt att några förslag blivit verklighet, men det allra mesta har stannat på pappret.

Jag kan bara tolka det på ett sätt: intresset för trafiksäkerheten är inte lika stort hos alla politiker, och då tänker jag främst på nämndens ordförande. Den misstanken förstärktes när nämnden fick ett förslag till investeringsplan där inte en enda krona skulle avsättas till trafiksäkerhetsåtgärder. Det mesta, 8 miljoner kr under två år, skulle gå till att göra om hamnplanen med kostsamma gatstenar (och därmed minska parkeringsutrymmet).
Det sistnämnda är den sortens "förskönande" investeringar man eventuellt kan göra när man klarat av det som bör vara viktigare: säkerhet och kvalitet i kärnverksamheterna.

Jag föreslog på nämndens möte att vi skulle prioritera trafiksäkerhetsinvesteringar och fick medhåll. Det blev till slut ett kompromissbeslut, som innebär att dessa pengar inte låses till hamnplanen, utan kan användas till "anläggningsinvesterinar" som trafiksäkerhetsåtgärder. Men nämndens ordförande uttrycker efteråt att han avser att genomdriva sitt hamnplansprojekt. Då är risken uppenbar att det inte blir en enda krona över till trafiksäkerheten. För vem tror att hamnprojektet skulle bli billigare än kalkylerna?

Inga kommentarer: