onsdag 14 oktober 2009

Ljusglimtar i mörkret

Mariefredsnämndens möte i kväll hade ingen särskild punkt för den tragiska olyckan i fredags.
Jag tog upp den ändå, eftersom det är en händelse som engagerar de flesta Mariefredsbor, och det är faktiskt nämnden som ska ta ansvaret för att lyfta säkerhetsproblemen. Hittills har väldigt lite hänt under tre år. Majoritetens och ordförandens fokus har inte varit på barnens trygghet, utan på maximalt bostadsbyggande, dvs maximala vinster till exploatörer, markägare och mäklarfirmor.
(Jag har inget emot att de tjänar pengar, men som folkvald känner jag ett ansvar att prioritera det som är viktigast för medborgarnas trygghet och livskvalitet.)

Positivt:
- vi enades om att kräva en cykelbana på Stallarholmsvägen samt att bostadsbyggandet vid Målartop begränsas till max 31 i st f 51 fastigheter.
- vi enades om att ändra investeringsplanen som innehöll 0 kronor till trafiksäkerhetsåtgärder och 4 miljoner kr t omlagd hamnplan, så att nu dessa pengar kan prioriteras till cykelbanor, övergångsställen m.m. Exakt hur återstår dock att besluta.
- vi diskuterade Hedlandets översiktsplan och verkade rätt överens om vikten av cykelbana, säkrare väg, naturhänsyn m.m. (Men planförslaget utgår ifrån maximalt bostadsbyggande.)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bra jobbat!

I PBN tog vi ett detaljplaneprogram för Lotorp. Där gck mitt yrkande igenom, att vi skulle komplettera programmet med att föra in att förskola ska planeras i eller i anslutning till området.

Vi hade också en intressant diskussion om exploateringsgrad, där flera förde fram synpunkten att de allmänt tycker att tomterna är för små i många av de detaljplaner som hittills gått igenom. För Lotorp yrkade Sten Diurlin (m) att antalet bostäder skulle minskas från 100-150 till 100. Det gick också igenom.

Birgitta E

Patrick aka Bee sa...

Härligt att du/ni rapporterar på det här sättet från era respektive nämnder. Fler borde aktivt stödja tanken om transparens. Det höjer på sikt medborgarnas engagemang, det är jag övertygad om.

P.