tisdag 29 september 2009

Katthemmen drabbas

När kommunen ska göra nedskärningar väljer miljö- och räddningsnämnden att "spara" genom att säga upp avtalen med katthemmen. Det är sammanlagt 40.000 kronor som de får för att de tar hand om många katter och andra djur. På så sätt har kommunen på ett billigt sätt .sluppit ett problem.
Jag sa igår i fullmäktige att det är ett av ytterst få avtal som är förmånliga för kommunen. Jag framhöll att katthemmen gjort stora investeringar och att det är oetiskt att säga upp avtalen med kort varsel. Jag anspelade då på att kommunalrådet Jens P sagt att det vore oetiskt av kommunen att omförhandla avtalet med Culmen.
Tydligen är vår kommun väldigt snäll mot privata företag, men inte mot ideella föreningar.
Jag vet inte vad det är för slags etik.

I mina ögon bör kommunen samråda och förhandla betydligt mer aktivt med såväl föreningar som företag. Vi bör framföra vilka kommunens intressen är på ett öppet sätt samtidigt som vi lyssnar in vad med- och motparter önskar.
Väldigt ofta blir det alltför fyrkantigt och formellt

1 kommentar:

Anonym sa...

Rimligtvis borde en representant för Culmen framföra sina intressen.
Kommunen borde företrädas av kommunalrådet.
Ekonomi och etik, ja många exempel finns på felaktiga och dåliga beslut.
kommunalskatt 32%
arbetsgivaravgift 32%
moms 25%
punktskatter på bensin och el.
Något parti som verkar för sänkt skatt?
Eller vill alla satsa mer pengar till ett dåligt system.