tisdag 25 augusti 2009

Rätt till skolskjuts!

Det är barnen och miljön som drabbats av beslutet att inte längre erbjuda skolsjuts till de barn som väljer en annan skola än sin "basskola". Det var ett oklokt bestlut av barn- och utbildningsnämnden, och jag hoppas att samma nämnd river upp det i morgon.

Det är många barn som bytt skola därför att de känt sig mer eller mindra mobbade på den närmsta skolan. De har då ofta fått längre resväg, men har ändå kunnat ta sig till den valda skolan. Nu får de antingen byta skola igen, flytta eller be föräldrarna att skjutsa med bil. Om det går en buss så får de betala fullt pris för busskort.
Värst är det förstås för de barn som inte ens har en buss som alternativ. Exempel: där jag bor får de yngre barnen åka taxi till Mariefreds skola, medan de som går i sjuan måste cykla 3-5 km på en smal 70-väg.
Hela systemet med skoltransporterna är fullt av orättvisor, otrygghet och obegripligheter.
Ambitionen borde vara att ge alla barn samma rättigheter, oavsett var de bor och oavsett vilken skola de väljer. Ambitionen borde också vara att minimera trafik med privatbilar och taxibilar.
Ambitionen borde vara att skapa ett enklare och effektivare system. Varför inte se till att det finns bussturer på alla lämpliga sträckor och ge alla barn busskort? Då kan också betalande vuxna åka med bussarna. Jag tror att det blir både bättre och billigare.
Jag kommer att agera för att en översyn görs av hela skolskjutssystemet.

Inga kommentarer: