onsdag 26 augusti 2009

Demokrati eller partiegoism?

Strängäs kommun har vuxit så mycket att vi måste göra en uppdelning i två valkretsar.
Ska de stora partiernas tradionalistiska strävan att endast se till partiets egenintresse avgöra?
Eller ska vi utgå ifrån vad som är mest demokratiskt och förnuftigt?

I det förslag som vissa vill driva igenom klyvs kommunen i en västlig del och en östlig del. Det kan verka rimligt, men man vill föra Åker till västsidan - trots att Åker och Mariefred har mkt gemensamt, bl a en järnvägsstationen och ett samhälle som växer upp mellan orterna vid Läggesta/Jagbacken/Årby.

För att då den östra delen inte ska bli för liten föreslås att delar av Strängnäs förs dit!
Logiskt? Nej, så det finns förstås en annan förklaring: om Strängnäs tättbefolkade centrala delar finns med i båda valkretsarna så blir det Strängnäskandidater som kommer att toppa i båda kretsarna. Det blir mindre viktiga vad väljarna på andra orter vill.

Vissa har räknat på förra valresultatet för att se hur många mandat partierna skulle få. Men de biter sig själva där bak, för det enda som är säkert är att det inte kommer att bli samma valresultat. Hur de sista mandaten kommer att fördelas beror på små skillnader i antal röster. Det kan ingen exakt förutse.
Så släpp matematiska spekulationer och låt det demokratiska perspektivet styra:
Gör Åker-Mariefred-Stallarholmen till en valkrets, utan att föra dit Tosterö!

Det kan finnas andra alternativ, t ex som David Aronsson föreslår på sin blogg:
http://davidaronsson.blogspot.com/

2 kommentarer:

Mats Werner sa...

Varför utgår alla från att partierna skulle vilja splittra sig på fraktionslistor bara för att det blir fler valkretsar? Är det vanligt i andra delade kommuner?

Ur väljarsynpunkt blir det mer oöverskådligt och krångligt. Jag tror att partier som går fram med flera olika listor i samma val gör en felbedömning. Man ska aldrig ställa väljaren inför ett val (sic)!

Risken är att han väljer något helt annat parti!

När hustrun bad mig köpa en flaska Oil of Olay (på den tiden det var EN produkt här i Sverige) på en utlandsresa och jag finner mig framför en hylla med ett femtontal varianter av Oil of Olaz (som det hette på den marknaden) blev resultatet att jag lämnade butiken utan att köpa någonting.

Man ska göra saker så enkla som möjligt för dem som står i beslutstagen.

Dag Bremberg sa...

Det är möjligt att du har rätt, Mats. Men om alla partier har samma listor i båda valkretsarna så försvinner en del lagstiftarens poäng med att ha flera valkretsar.

Saken är ju också den att Strängnäs kommun är relativt stor, dubbelt så stor som genomsnittskommunen. Och den östra delen ser ut att växa kraftigt inom överskådlig tid.