måndag 17 augusti 2009

Fel ställa in fullmäktige

Det pågår en diskussion på sina håll om vad kommunalrådet Jens tänkt göra den dag (31/8) då vi hade planerat att ha fullmäktigemöte i Strängnäs.
Det spelar ingen roll för mig, för det kan inte ha varit KS-ordf Jens som ställde in KF. Det beslutet måste ha fattats av KF-ordf Anders S, förhoppningsvis efter kontakt med sina vice ordf.
Oavsett vilka kontakter som togs så är det KF som beslutat om årets mötesdatum och ska dessa ändras så bör det vara genom ett KF-beslut.

Det är olyckligt att ställa in augustimöten - vilket f ö skedde lika ofta under den tidigare majoriteten. Det är inte färre och längre möten som är önskvärt utan motsatsen. Det gäller i synnerhet KS-mötena som tenderar att dra ut över en hel arbetsdag. Det vore önskvärt att ha dem fler än 10 ggr per år och det går att rensa en del i agendorna. Det förekommer också i nämnderna att en stor del av mötestiden ägnas åt ren information, som istället kunde skickas ut skriftligt (gärna digitalt).

Det ser nu ut som att efter oppositionens protester måste KF-ordföranden ändå kalla till det möte som skulle innehålla en viktig diskussion om visioner och mål. Bra!

Inga kommentarer: