tisdag 21 juli 2009

Centralism i Strängnäs drabbar "periferin"

Jag sände en debattartikel till ST/EK, som ni kanske läst:

Stallarholmsbon Stig Daun har alldeles rätt i sin kritik mot kommunledningen i Strängnäs. Beslutet att lägga ner Selaöhemmet är ogenomtänkt och hänsynslöst.
Detta är ännu ett exempel på hur den rådande centralismen drabbar andra kommundelar.

Dauns slutsats stämmer också väl med mina erfarenheter. Vad lokalbefolkning, brukare eller kommundelsråd tycker väger lätt i kommunhuset.
"Det enda sättet att kunna påverka vår orts utveckling och anpassning är att förfoga över en egen budget", skriver Daun och hänvisar till Mariefred som i alla fall under några år fått ha en egen nämnd med visst beslutsmandat.
Jag delar uppfattningen som framfördes av Per Sillén att Mariefredsnämnden bör få utökade uppgifter och befogenheter. Jag anser också att andra kommundelar bör ges liknande möjligheter. Missnöjet gror även i Åker - även om det socialdemokratiska kommunalrådet inte vill höra på det örat.
Centralstyrningen i Strängnäs är varken effektiv eller demokratisk.

Det är över ett år till valet, men jag tror att Stallarholmsborna kommer att minnas hur de blev överkörda, liksom Mariefredsborna blivit tidigare, t ex gällande skolan som aldrig byggdes, idrottsplatsen som fick förfalla och daghemsbarackerna som bara blivit fler...

Inga kommentarer: