onsdag 10 juni 2009

Kommunchefens hot mot Mariefredskontoret

I går kväll blev det en het diskussion på Mariefredsnämnden.
Anledningen är att kommunchefen beslutat att placera Mariefredskontorets chef som bildningschef i kommunhuset.
Det är acceptabelt, men det märkliga är att han passar på att lägga fram ett förslag om att inte utlysa tjänsten som kommundelschef och att kontoret ska förlora det allra mesta av sina befogenheter.
Kommunchefen var på plats i går och försvarade sitt förslag, med påståendet att det skulle innebära minskade kostnader. Men det blir inte billigare att utföra arbetsuppgifter som gäller Mariefred i kommunhuset. Det går inte att minska på personalen på det sättet och det går inte att göra sig av med Rådhuset i Mariefred.
Alla i nämnden uttalade att vi är övertygade om att Mariefredskontoret tack vare lokalkännedom, helhetssyn och möjlighet att fatta snabba beslut har sparat massor av pengar.
Ska man avveckla något för att spara pengar så är det i så fall MFN och andra nämnder - men då behövs en annan lösning för att utveckla närdemokratin och Mariefredsbornas berättigade krav på inflytande.
Om det inte ska bli kommundelning så krävs att Mariefred får en styrelse som har ett tydligt mandat, framförallt vad gäller planfrågor, samt är ordentligt förankrad (genom direktval). Dessutom bör en sådan styrelse släppa de ålderdomliga nämndrutinerna som nu råder inom den kommunala apparaten. En ny styrelse bör arbeta mer strategiskt och målinriktat samt förbättra medborgardialogen, bl a m hjälp av ny teknik och genom rådslag och öppen dialog m bl a föreningslivet och företagarna.

Men för närvarande är centralisering ordet som gäller i vår kommun. I alla fall är det så vi i oppositionen tolkar det som skett det senaste halvåret, map centralskola, centralkök etc.

1 kommentar:

mariavb sa...

Hej Dag !
Många kloka sympunkter.
Nej, kommunledningen har ingen känsla för dynamik, inte heller ser man att resultatet av de centralistiska arbetsättet blir mindre bra. Att elever och lärare sopm i onödan skall bryta upp ur invanda miljöer tappar tempo, att centralkökets mat tappat i kvalitet. Man ser inte att Mariefred har blivit en mer harmonisk ort med mindre klagomål mha Mariefredsnämnden. Lägger vi ned nämden, då exploderar Mariefred !Jag inser detta då jag bott och jobbat länge i Mariefred.
Hälsningar/Maria