tisdag 12 maj 2009

Mariefredsnämnden maktlös

Den kontroversiella frågan om att flytta IP i Mariefred har blivit ytterligare ett projekt där politikerna står utan kontroll.
Risken är stor att Campusfiaskot upprepas; att miljonerna rullar iväg och att det ändå inte blir som brukarna/medborgarna önskade.

Mariefredsnämndens ordförande Björn L har gett intryck av att ha kontroll över hela processen, varje gång jag frågat i fullmäktige, i kommunstyrelsen och i nämnden. Han har visserligen inte gett några konkreta svar, men han har hänvisat till att alla siffror och kartor diskuteras och prövas av de nämndpolitiker som utsetts till referensgrupp.

Nu visar det sig att denna grupp inte lyckats styra den tjänsteman som hållit i arbetet. De har "framfört synpunkter" och hoppats att han ska lyssna! Det har han tydligen inte gjort.
I dag berättade nämndens vice ordförande att han inte har förtroende för projektets upplägg och styrning.

"Ett politiskt fiasko" kallade jag detta.
Nån annan sa att Mariefredsnämnden är ett skämt.

Beslut fattades i plan- och byggnämnden redan förra veckan om en detaljplan för den nya IP. Detta planförslag skickas nu ut på samråd. Mariefredsnämnden har inte ens fått yttra sig. Det får givetvis alla medborgare göra under den lagstadgade samrådsperioden, men helt klart har Mariefredsnämnden helt nonchalerats av tjänstemännen på Samhällsbyggnadskontoret.

Nämnden har ingen reell betydelse i nuläget. Det har även medborgarna insett. De tre senaste mötena har åhörarna varit en per gång. Plus en journalist. ST har slutat bevaka mötena...

8 kommentarer:

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Kanske lika bra att lägga ner Mariefredsnämnden? Enligt Jan Heimdahl kan det sparas fem miljoner då.

MVH Margit

Dag Bremberg sa...

Där har han fel. Nämnden kostar i arvoden cirka 5.000 kr per möte, 50.000 kr per år. Plus ordförande Björns arvode på ca 300 000 kr per år. Summa med papper och porto snarare en tiondel av vad Jan H anger.
Men han kanske räknar in "hyra" f Rådhuset t kommunens fastighetsbolag.

Nämnden bör läggas ner - och ersättas med ett mer demokratiskt organ. Den viktigaste frågan är dock inte kostnaden utan hur vi ger medborgarna i bl a denna kommundel verkligt inflytande.

Margit Urtegård sa...

Hej igen.

Jag är nyfiken på hur Mariefredspartiet ställer sig till ett eventuellt hotell på Visholmen?

MVH Margit

Dag Bremberg sa...

Vi är väldigt skeptiska till denna tjänstemannaidé. Vi vill i princip värna tätortsnära grönsområden och vi värnar också stadsbilden. Sen är jag skeptisk till ekonomin; det kan i slutändan bli ytterligare en ekonomisk smäll.

Mats Werner sa...

Det är helt skrämmande! Jag håller med Dig och är glad att jag tog i i kväll. Det är skandalöst att man inte läser vad en ENIG revisorsnämnd skriver om just den bristande projektstyrningskulturen som råder i kommunen. Den här gången rör det sig om ännu mer pengar än Campus redan från början. Och med den bild vi fick i kväll - inte minst tack vare Tomas Fors mycket tydliga inlägg i frågan - tycks risken för ännu ett skandalöst ekonomiskt bakslag vara överhängande. Tror Du vi får den redovisning för vem som äger frågan etc. som jag ställde?

Det blir som med Campus: KS förvaltning bestämmer och Mariefredsnämnden får betala!

Christer Ståhl sa...

Hej Dag och ni andra i Mariefred.
Vill bara rätta dig angående vad PBN tog för beslut förra vecka ang IP.
Beslutet var inte att godkänna någon detaljplan utan att sända ut föreliggande förslag på samråd. Jag utgår från att Mariefredsnämnden också får detta för att ha möjligheter att komma med kloka synpunkter under samrådstiden.Därefter kommer utställning.Planen är att PBN skall kunna anta detaljplanen i december 2009 samt KS/KF januari 2010.

Dag Bremberg sa...

Hej, Christer, o tack f ditt inlägg.
Jag tror nog att jag och mina partikollegor förstår oss på PBL.

Det som inte är bra är när ett tjäntemannaförslag kritiseras och politiker väljer att säga: "ja, men det är ju bara ett förslag, vi kan ändra det sen". Om man inte helt gillar förslaget ska man inte ställa sig bakom det och skicka ut det på samråd. Det uppfattas då av tjänstemän och utomstående som att politiken faktiskt tagit ställning - och det innebär att det blir mkt svårare att göra ändringar innan planen ska klubbas.

Detta har ju hänt ett antal gånger, och det har lett till långa och knepiga diskussioner i KS och KF. Ibland har politiken dragit i nödbromsen, men oftast har det sagts att "vi kan inte ändra detta nu".
Vi måste göra "rätt från början", för att citera vår KS-ordförande.

Mats Werner sa...

Dag, Du har helt rätt betr. detta. I all synnerhet som Thomas Fors som ingått i referensgruppen säger att den - som avses ha det brukarperspektiv som torde vara väsentligt - inte blivit lyssnad till.

Tjänstemännen har trots en mängd påpekanden och uppenbarligen t.o.m. överenskommelser, ändå fortsatt att arbeta med precis samma upplägg som från början. M.a.o. inte lyssnat på sakkunskapen på brukarsidan.