torsdag 2 april 2009

Fokusera på kostnaderna!

Det har blivit en infekterad debatt om det nya dagiset vid Marielund nära Läggesta.
Moderaten Arne A som nu är i opposition säger i Strengnäs tidning att det är skandal att dagiset är färdigt redan nu, men inflyttning sker först på sensommaren.
Han och Mats W (kd) menar att det kostar en miljon kronor extra i hyra som ska drabba Mariefredsnämnden.

Jag har också ställt frågor om detta, och inte fått bra svar om när dagiset skulle bli färdigt och när inflyttning kan ske.

Men, men, men, man kan inte kalla det skandal innan man tagit reda på fakta.

1. Hyran drabbar inte Mariefredsnämnden, utan hela kommunen.
2. Hyran kommer inte tas ut fullt från 1 mars, för så står det inte i avtalet.
3. Hyran kommer att vara en internbetalning inom kommunen, för den går till kommunens eget fastighetsbolag.
4. Det blir ingen besparing om dagisbarnen skulle tvingas flytta in redan nu, för kommunen kommer ändå tvingas betala hyra för de provisoriska lokalerna t o m juni.
5. För personalens och barnens skull hade det inte varit bra att tvinga fram en snabb inflyttning - och MFN hade inte sparat en krona på det.

Alltså, talet om den skandalösa miljonförlusten är mest ett utslag av ett par oppositionspolitikers behov av att opponera och tidningens behov av att skapa nyheter.
Det är bra att vara ifrågasättande, och det ska vi fortsätta vara, men vi ska inte vara fördömande.

Positivt i sammanhanget är att nu är vi fler som inser att kommunens fastighetsavtal är för luddiga, att kostnadsansvaret inte tas på allvar och att SFAB aldrig anger korrekt datum för fördigställande av lokaler.

13 kommentarer:

Mats Werner sa...

Du har både rätt och fel, Dag! Enligt en ledamot i fastighetsaktiebolagets styrelse som fått en dragning om detta finns inga "rabattavtal". Hyran debiteras fullt ut. Och när Du säger att den drabbar kommunen är det irrelevant för oss båda som ledamöter av Mariefredsnämnden. Du måste hålla koll på Din olika roller. Det är en vldig skillnad om kostnaden stannat på Fasighetsbolaget mot om den som nu hamnar på Mariefredsnämnden. Då drabbar den nämligen skattefinansierad verksamhet. Det gör den inte så länge den ligger i bolaget. Den drabbar också direkt på vår nämnds budget och på den personal och verksamhet som betalas ur den budgeten.

Sitter Du i KS eller KF kan Du ikläda Dig rollen av skattebetalarnas representant med helikoptervy, men som nämndledamot är det faktiskt nämndens verksamhet som är Din uppgift.

På Fastighetsbolaget har man varit förvånad över den iver med vilken de bombarderats från Mariefredshåll med krav på snabbast möjliga iordningsställande. Bolaget har frågat om det verkligen är nödvändigt att färdigställa till 1 mars och svaret har hela tiden varit att det är mycket viktigt. Och bolaget klarade detta.

Att verksamhetschefen (likt alltför många av hennes kollegor) inte tagit hjälp av kommunjuristen när det gäller avtalet visar bara på ytterligare ett exempel på hur det inte bör vara.

Att sedan inte heller det heltidsanställda Kommunalrådet - tillika ordföranden i nämnden - tillika tidigare fastighetsmäklare med förmodad kompetens inom det fastighetsrättsliga området, gör något åt saken under det år han haft makten visar kanske på ytterligare ett exempel på hur det inte borde vara.

Ditt tålamod och Din översyn med bristande professionalism i verksamheten är beundransvärd, Dag, men den är inte till gagn för skattekollektivet som får stå för sekinerna.

När Du säger att MFN inte "sparat en krona på det" har Du givetvis fel. Om man först och främst träffat ett kristallklart avtal som reglerade att fastigheten skulle vara färdig att ta i bruk till t.ex. den 1/7 och samtidigt sagt upp paviljongerna till den 30/6 hade frågan aldrig kommit upp. Om man nu var så angelägen om att den skulle vara färdig just till den 1 mars (jag frågar mig fortfarande varför?), så hade man ändå kunnat på ett tidigt stadium säga upp paviljongerna till den 1 januari, teckna ett tremånadersavtal om dem (säkerligen till en högre hyra, men billigare än en miljon) för att sedan flytta över den 1 mars.

Två sätt som alltså inneburit en besparing jämfört med nuläget om EN MILJON KRONOR, Dag. Du tycks rycka på axlarna för beloppet men jag undrar om Du rycker lika mycket när det står klart att vi måste låta förskolepersonal gå för att spara in just den miljonen!

Anne Karlén sa...

Hej Dag!

Du skriver att det inte hade blivit besparningar eftersom paviljongen(?) hade kostat fram till juni. Men hör inte det till planeringen att ordna sa att avtalen matcha varandra?

Undrar ocksa vad du menar med att pengarna gar tillbaka till fastighetsbolaget; vad tjänar BUN pa det. Sparbetinget ligger anda pa nämnden?

Vidare undrar jag vad du menar med att det inte kostar MFN nagra pengar? Försvarar du bara den delen av kommunen? Det later inte sa i din profil...

Reagerade ocksa pa att detta inte gick ut pa förslag. Moderaterna (och nagra till) hade ingen chans att INTE delta i omröstningen!

Hur jag än vrider och vänder pa det blir det inte vettigare med Marielunds förskola.

Skriver förresten fran en tysk dator utan a med cirkel. Har nere i Berlin är det 22 grader celsius. Härligt!!!

Hälsningar fran södern, Anne

Monica Stålborg Billberg sa...

Bra med lite mer sansad information i frågan. Det är dock klart att det råder en otydlighet i vad som gäller, och att bolags-konstruktionen skapar förvirring.

Anne Karlén sa...

Hej igen! Jag var rätt trött när jag skrev om mina funderingar igar och skickade ocksa 2 ggr. Ser nu att kommentarerna granskas först. Fattade inte det, undrade om den inte hade gatt iväg...Har mycket respekt för ditt arbete och engagemang för Strängnäs. Ville bara tillägga det. Ha det fint!

Dag Bremberg sa...

Mats, jag kan förstå om du blev stött. Men till skillnad från dig var jag på möte med kommundelschefen häromdagen, och fick då en redovisning av fakta i målet.
I bland är du lite snabb i kritiken (och det är antagligen jag också ibland).

Jag menar verkligen inte att 1 miljon kronor skulle vara försumbart. Du vet att jag brukar hävda att vi ska vända på varje krona och att inget får slösas bort, för det brukar drabba barnen genom nedskärningar i förskolan och skolan. Så var det under den förra alliansen, och så är det med den nuvarande.
Min poäng nu var att det var en del felaktiga uppgifter som spreds i tidningen, och - vilket är det viktiga - vi måste fokusera på hur vi faktiskt kan spara.
En tidigarelagd inflyttning i den nya förskolan skulle inte spara pengar för Mariefredsnämden och inte heller kommunen som helhet.
Det som skulle kunna spara pengar är att kommunen så snart som möjligt säger upp de "provisorier" som hyrs och flyttar in barn i riktiga, ändamålsenliga lokaler.
Det är den kostnaden vi bör fokusera på. Där har massor av pengar runnit iväg i många år, och det hade varit bra om vi kunnat gemensamt kämpa för att ersätta de förhyrda provisorierna med riktiga förskolor.
Detta ifrågasaätts dock, senast i fullmäktige häromdagen avbröts jag när jag stod i talarstolen av det förra kommunalrådet när jag sa att det fortfarande är en brist på riktiga förskolor i Mariefred.

Dag Bremberg sa...

Mats, en sak till. Jag är folkvald till kommunfullmäktige, och därmed har jag ett ansvar för hela kommunens ekonomi. Jag kan inte bara se till Mariefredsnämndens bästa. Det gör väl inte du heller?

Dag Bremberg sa...

Anne och Monica, tack för kommentarer.
Det är lätt att kritisera vår kommuns chefer eftersom så många misstag begås med dåliga avtal etc.
Men jag känner ett ansvar att inte bara ifrågasätta utan också försöka se till att inte missvisande uppgifter sprids.
Det kan ibland bli en svår balansgång, och om jag tar på mig rollen att försöka nyanser, så riskerar jag att hamna mitt i skottlinjen.

Mats Werner sa...

Fakta? Även jag har fått mail från en upprörd Lillemor Bylund, men jag har också inhämtat uppgifter från vår styrelseledamot i Fastighetsbolaget och uppenbart är att man tolkar det skrivan ordet olika. Även Kommunchefen är ju tydligen av den uppfattningen att inflyttning skulle skett den 1 mars, så tolkningen finns uppenbarligen på fler håll. Återigen - Du gillar att lämna det genanta som varit bakom Dig och fokusera på hur man bäst gör nu. Och det är en viktig aspekt. Men icke desto mindre kan ingen organisation bestå om man inte lär sig av felstegen och först erkänner att det faktiskt begåtts fel.

Vi är alltför bra i det här landet att sopa allt trist under mattan och fokusera på att "gå vidare". Jag hör inte till dem som är bra på det.

Du måtte inte läst vad jag skriver om hur man borde förfarit med uppsägningarna av de provisoriska lokalerna lika litet som Du läst vad jag skrivit om vad som i sig är det billigare alternativet av permanenta eller provisoriska lokaler.

Eftersom detta är en kostnad som - om inte Kommunstyrelsen tar den på sig - kommer att drabba Mariefredsnämnden, så är det min roll som ersättare i Mariefredsnämnden som styr mina kommentarer och mitt agerande. Detta i all synnerhet som det är inom den nämndens ansvarsområde som felhanteringen skett.

Anonym sa...

900 000 ska skäras bort från Resurscentrum. Resurscentrum som är till för de barn som behöver mest hjälp av alla barn i förskola och skola. Strängnäs kommuns snälla tidning kostar 900 000 om året att producera. Vad väljer politikerna? Jo tidningen. Barnen väljs bort.

Dag Bremberg sa...

Mats, jag har läst och begrundat. Jag avfärdar aldrig dig lättvindigt.
Men ett råd: läs avtalet! Och se vem som undertecknat det: kommunchefen.
Vi ska absolut inte sopa misstagen under mattan, men vi måste vara noggranna när vi utkräver ansvar.

Dag Bremberg sa...

"Politikerna" har inte valt kommuntidningen. Om alla politiker skulle tillfrågas tror jag att väldigt många av oss skulle anse att det är en kostnad som inte är nödvändig.
Det gäller att skilja på beslut av "politikerna", av majoriteten eller ett kommunalråd eller kommunchefen.

Mats Werner sa...

"Stött" f.ö. (jag glömde bort det) - det blir jag väldigt sällan för att inte säga aldrig. Så var inte orolig för vad Du skriver!
Ha en bra helg!
MATS

Anonym sa...

Jag kan skilja på politiker och politiker. Bara det att ingen i majoriteten har bloggar att kommentera på. Jag, och otroligt många med mig, hoppas på att de styrande läser kommentarerna på era bloggar. Kanske tänker till. Att i princip lägga ner Resurscentrum och behålla denna snälla tidning är en felprioritering. Fanns det pengar, så ok, men pengarna finns inte längre.