onsdag 11 mars 2009

Svin viktigare än lärare?

Uppdaterat: på David Aronssons blogg diskuteras Mariefredsnämnden:
http://davidaronsson.blogspot.com/

Den viktigaste frågan för Mariefredsnämnden just nu är förstås de hotande nedskärningarna. Den frågan fanns dock inte ens på agendan på Mariefredsnämndens möte i går. Jag tog upp frågan men fick inga svar från majoriteten (se förra inlägget).

Möte inleddes med en timmes föredrag om vildsvinsjakt. En fråga som är angelägen för bl a jägare och jordbrukare, men som nämnden inte har ansvar för.

Margit Urtegård undrar om det verkligen var svinprat så länge och jag svarar:

Så illa är det. MFN fungerar när/om nämnden får mandat att fatta beslut och får bra underlag, men nämnden har väldigt få frågor att besluta i. Det handlar mest om att lägga förvaltningens rapporter till handlingarna eller att yttra sig över något, vilket i praktiken oftast också är att bekräfta ett tjänstemannaförslag.
Är det verkliga beslut så är det i regel endast att bekräfta en budget, som nämnden egentligen inte har egenmakt över. Det allra mesta är elevpeng som beslutas av BUN.
Detta mönster känner säkert många igen i andra nämnder. Slutsatsen är för min del inte att bara lägga ner hela demokratin eller ens MFN rakt av.
Vi måste finna bättre former för medborgardialog och politisk styrning. Ska nämnder, råd och utskott finnas så ska de ha ett tydligt mandat.

7 kommentarer:

Mats Werner sa...

Nu har jag scrollat upp och ner genom de kommentarer som Din länk för mig till på Margits blogg utan att finna någon fråga från Margit om vårt grisiga sammanträde. Är det fel länk?

F.ö. håller jag med Dig om att demokratin behöver utvecklas. Jag hör till dem som inte tror att det nödvändigt måste ske med fler nämnder, råd och slika gammeldags institutioner som oftast endast innebär att revirpinkeriet omöjliggör en rationell och effektiv verksamhet med skattebetalarnas pengar. Jag tror inte demokratin är betjänt av att det är mängden inblandade politiker som avgör kvalitén. Den kan uppenbarligen åstadkommas på fler sätt. Vi har 49 ledamöter i vårt KF PLUS en ansenlig mängd styrelse-, nämnd- och rådsledamöter för att styra våra dryga 30000 invånare.

Jämför det med staden Toronto i en utvecklad demokrati som Canada. Toronto har drygt 2,5 miljoner invånare som styrs av endast 45 politiker. Jag har fått uppgiften att detta är en totalsiffra, men jag har bett att få den bekräftad av Mayor David Miller i Toronto.

Toronto är ju en av de städer som utvecklat systemet med medborgarbudget så långt att demokratin därigenom anses uppfylld. Vad som sedan sker är huvudsakligen genomförande och kräver inte detta ständiga politiserande.

Säkert har vi en del att lära därifrån. Och som jag sade vid mötet i tisdags, idealet vore kanske att behålla Mariefredskontoret men lägga ner nämnden.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Du har fel länk, det är på David Aronssons blogg jag ställer den frågan till dig, tror jag.

Vennlig hilsen
Margit

Dag Bremberg sa...

Yes, bra att ni är så vakna! Tack.

Dag Bremberg sa...

Mats, jag tror inte vi kan kopiera Toronto, men vi borde ändå inleda en seriös diskussion om hur vi kan skapa en ny, mer effektiv och demokratisk organisation i vår kommun.
Jag har just skrivit ut Mikael Giljams demokrati-PM och ska läsa den på tåget hem.

Freddy the fighter sa...

Bra tankar om revir osv men samtidigt.. börja inte tala om omorganisation igen som det blir varje gång en ny kommunchef tillsätts osv. Om man studerar ämnet omorganisation så ser man att det dra tydliga linjer vad detta inneburit för personal och politik i Strängnäs. Effektivare beslutsfattning, lågsiktigt planerade beslut och framförallt bättre samarbete mellan politikerna. Som Mats sa: Revirpinkeriet.

Mats Werner sa...

Freddy!

Omorganisationen ska inte beröra förvaltningen utan politiken. Den politiska organisationen är den felande länken för att vi ska kunna få en optimal vinst av att vi har en förvaltning. Har vi EN förvaltning ska den ha EN styrelse - inte en styrelse plus ett antal små "sidostyrelser". Den nuvarande ordningen är otydlig och ger fortfarande revirpinkeriet som penningslukande följd.

Återigen - titta på bl.a. hur det socialdemokratiska Arvika löst sin politiska organisation. (Det börjar bli lite tjatigt det här! Blir det aldrig något studiebesök från eller till Arvika, Dag?)

Dag Bremberg sa...

Mats, vi kan väl börja m ett virtuellt studiebesök?
http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=5674&A=55164&FileID=230097&NAME=arvika+kommun+Sten+politikern%E4tverk.pdf