torsdag 12 mars 2009

Kommunchefens resa upprör

Resan t Cannes, som jag kommenterade kritiskt i gårdagens ST/EK, har lett till 45 inlägg på:
http://www.ekuriren.se/link.php?id=816443

4 kommentarer:

Dag Bremberg sa...

Det mest anmärkningsvärda med resan är inte kostnadsnivån.
Det är att kommunstyrelsen blev vilseledd. När några av oss började ställa frågor om denna Frankriketripp skruvade kommunalråden på sig och vi fick helt olika förklaringar till resan.
Först hette det att det kommunen skulle vara med och ta ansvar för ett regionalt marknadsföringsprojekt. Sen hette det att det var kompetensutveckling för våra tjänstemän. Sen hette det att de skulle knyta "affärskontakter"...
Om man inte vet varför så ska man inte göra det!
Politiker i alla partier måste börja våga ifrågasätta mer.

Mats Werner sa...

Som jag skrev på min blogg: Vi ha alla i samförstånd beslutat vara med i Stockholm Business Alliance och bör då som medlem såväl bidra som utnyttja de möjligheter detta nätverk ger. Annars blir det föga meningsfullt.
I det här fallet rör det sig om en internationell mässa för fastighetsinvesterare (och inte en bostadsmässa som Tord Tjernström trodde. Han måtte ha slumrat när denna inforamtion gavs).

Jag tycker nog det kan ha en poäng att också Strängnäs finns med inom ramen för nätverkets monter och också drar nytta av tillfället. Men kanske hade det räckt med näringslivschefen som deltagare.

Kanske ska vi dock se över vilka av dessa olika nätverk vi vill fortsätta att vara med i. En utvärdering under året vore inte fel. Det rör sig väl om fler än SBA har jag för mig.

Men om vi beslutar oss för att vara med - då ska vi också vara det.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Skriver om samma ämne på min blogg: http://margiturtegard.blogspot.com/2009/03/kommunala-chefer-pa-massa-i-cannes.html

Jag håller med dig i/om att politiker i alla partier måste börja våga ifrågasätta mer. Bra debattartikel mariefredspartiet hade i tidningen i dag, tycker jag.

Vennlig hilsen
Margit

Dag Bremberg sa...

Om det var så att vår kommun åtagit sig att dela ett ansvar att bemanna en monter, visst då kunde vi skicka en eller två tjänstemän.
Men jag blir skeptisk när inte allt redovisas öppet och när olika motstridiga skäl förs upp av kommunalråden.
"Ut och röra på sig"...