torsdag 19 mars 2009

Kommunchefen skriver insändare

Kommunchefen och hans närmaste man har i dagens EK en insändare, där de gnäller över att tidningen inte slog upp kommunens "öppna hus" på Campusområdet häromveckan.
Att kommunchefen agerar på detta sätt säger en del om hans syn på den egna upphöjda positionen. Det säger också en del om hans syn på journalistiken och tydliggör varför han ville ha en egen kommuntidning, Strängnäs-Pravda kallad.

Den nya nyhetschefen på Strengnäs Tidning, Anna Lith, ger svar direkt:"Cirka 70 personer riskerar att förlora sina jobb inom kommunen och 67 miljoner kronor ska sparas i den kommunala kassan. Då är det extra viktigt att rapportera om hur våra läsares skattepengar används: i detta fallet till en personalfest som kostade runt en miljon kronor och insändarskribenternas tjänsteresa till Cannes som kostar cirka 60 000 kronor.
För övrigt har jag i samtal med er informationschef lovat att om Strängnäs Open leder till konkreta åtgärder så kommer Strengnäs Tidning att skriva om dessa så snart ni kan presentera dem. Detsamma gäller givetvis er Cannes-resa. Ju mer de eventuella åtgärderna kommer att påverka våra läsares vardag desto större nyhetsutrymme kommer vi att ge. Det är ett löfte".

Svaret är skarpt och det är lovande att den nya chefen i Strängnäs tydligt visar redaktionens integritet.
Tidningen gjorde en riktig bedömning: det är viktigare med nedskärningar eller miljonslöseri än att ett par hundra invånare (varav många kommunanställda) deltar på ett öppet hus - sorry: Strangnas Open. Sorry, Mr Pope!

Se även Margits blogg:
http://margiturtegard.blogspot.com/2009/03/kommunchefen-vill-ha-mera-berom-fran.html

5 kommentarer:

Mats Werner sa...

Jag skriver hos Dig som jag skrev hos Margit:

Njaaa... Jag vet inte om jag håller med Dig fullt ut.
Kanske var det lite magsurt att skriva en insändare. Men faktum var ju att Kommunalådet Jens Persson - vars idé hela detta jippo var - själv hade abdikerat och gömt sig bakom Kommunchefen som t.o.m. fick hålla välkomsttalet.

Med andra ord, hela arrangemanget blev ett förvaltningsjippo som förvaltningen inte lyckades sälja n till tidningen för en bevakning. Därför är det väl följdriktigt att om någon ska låta sin magsyra bubbla är det väl just Kommunchefen.

Sedan måste jag ge honom rätt - det var märkligt att vår lokala tidning så fullständigt ignorerade ett tillfälle som var avsett som ett brett idéutbyte med medborgarna och samtidigt ett tillfälle för kommunens alla verksamheter att visa upp sig.
Det borde tidningen ha uppmärksammat - om inte annat så iallafall utifrån de kritiska infallsvinklar som Anna Lith anför.

Hennes försvar är bara lika maktfullkomligt som tidningens allmänna uppträdande nuförtiden ger vid handen.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Du skriver "Sorry MR Pope". Menar du samma påve som jag?

Jag tycker att man kan lägga ner den tidningen som kommunen skickar ut och då kan man spara in på personal där. Det är bättre att spara där än att ta bort nödvändig personal ut i verksamheterna som förskola, skola och äldrevård. Staben kring kommunchefen har blivit stor, där kan man nog dra in en hel del utan att kommuninvånarna berörs. Eller vad tror du?

MVH Margit

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

En som har insiderinformation säger att det är minst 100 jobb i kommunen som skall bort och inte 70. Kan det vara så illa att de inte vill berätta hela sanningen?

MVH Margit

Dag Bremberg sa...

Det är helt nödvändigt att vi har oberoende, journalistiskt starka lokaltidningar. Grunden för dessa är att de finansieras av prenumeranter.
Gratistidningar som är annonsfinansierade har i regel låg kvalitet och låg trovärdighet, men de kan i vissa fall ändå lyckas bra. Statliga eller kommunala tidningar har mycket dåliga förutsättningar att nå någon trovärdighet, det gäller väldigt tydligt den nya s k hushållstidningen som kommunchefen är ansvarig utgivare för.
När tidningen försökte göra en enkät med oss politiker så gillade inte kommunchefen min kommentar och lade sig i. Sådana övertramp visar att detta inte är något som kommunchefen ska hålla på med.
Mats har rätt i att han inte heller borde fått ansvarer för visionsdiskussionerna på "Strängnäs Open", men jag tror att han självmant åtog sig det.

Dag Bremberg sa...

Margit, ja, att de (dvs kommunledningen) inte vill berätta hela sanningen måste vi tyvärr räkna med. De senaste månadernas agerande från majoritetens sida har ju inte precis präglats av öppenhet. Det beror nog dels på att de är rädda att inte kunna hålla ihop sin allians, dels på att de inte velat inse krisens allvar.