fredag 13 mars 2009

Ingen öppenhet om IP

Varför smusslas det med planeringen av ny idrottsplats i Mariefred?
I kommunfullmäktige ifrågasatte jag att beslut skulle fattas om avtal med bolaget som ska bebygga Hammarängen - innan det är klart hur det blir med anläggande av ny IP.
Då sade kommunalrådet Björn Lind att allt var i princip klart, att kalkylen var färdig och utskickad samt att det skulle räcka med de 53 miljoner kronor som man beräknar att få in av köparen/bolaget. Det skulle till och med bli pengar över, eftersom "man bantat projektet". När jag frågade om "bantningen" och kalkylen fick jag svaret att allt skulle redovisas i Mariefredsnämnden.
På den allmänpolitiska debatten i måndags påstod återigen Björn Lind att den nya IP var "finansierad" och allt i princip var klart.

Men på Mariefredsnämndens möte i tisdags fick vi inte se några planritningar eller kalkyler; inte ett enda dokument. Tomas Fors berättade att man diskuterat vilken form av entrepenad man ska ha för IP inklusive "ishall". Men jag tror inte att det blir någon ishall. Jag tror inte ens att det blir en bra isbana med riktigt tak.
När jag och Krister Olsson ställde frågor om IP fick vi öht inga svar. Björn Lind sade att ett förslag skulle läggas fram på nämnden framöver...

Jag vill inte måla f-n på väggen, men när saker inte redovisas öppet finns det anledning att vara skeptisk. Hela hanteringen av IP-frågan är ett exempel på det smusslande som förekommit alltför mycket i denna kommun.
Öppenhet är nyckelordet för en fungerande demokrati, men det är väldigt svårt att leva upp till för en del herrar i våra krokar. Här finns mycket att lära till exempel av vår nya grannkommun Nykvarn. Det verkar fungera mycket bättre även i Flen, Gnesta och Eskilstuna.
Hög tid att öppna dörrarna och släppa in friska vindar i kommunhuset i Strängnäs. Men vi får väl ha tålamod minst 18 månader till...

4 kommentarer:

Mats Werner sa...

Du har helt rätt förmodligen, Dag!

Det som fortfarande förundrar mig är att projektet Hammarängen inte tycks innebära några som helst kommunala kostnader när det gäller infrastruktur eller annat. Det tycks inte föranleda en spänn i kommunala insatser eftersom hela köpeskillingen kan anses motsvara det överskott som skulle användas för en ny IP.

Det vore höggradigt intressant att se en totalkalkyl här.

Varför gör vi inte isåfall alltid sådana lysande markaffärer?

Varför ha det hittills hetat att kommunen aldrig tjänar några pengar på sina markaffärer?

Kerstin sa...

Hej Dag!
Jag tycker det smusslas över huvudtaget. I kommunens informationshäfte Aktuellt kan man läsa att nu när alla???? beslut är fattade kring loklafrågan ska förvaltningen styra upp sin organisation efter det. Uttalandet är Frank Stoors. Vilka alla beslut. Mig veterligen har vi bara fattat ett beslut rörande skollokaler ännu. Jag har aldrig tidigare tillhört den misstänksamma skara, som målar f-n på väggen. men jag bör nog försöka lära mig. Omgivningen kräver det.
Tror du att vi kommer någon vart i demokratiberedningen? Eric var en utmärkt ordförande mottaglig för förändringar. Leif har ju redan tidigare i beredningen redovisat sin syn på politisk organisation. Fler nämnder=fler politiker=kostsammare, istället för mer öppenhet och mer av försök till medborgaraktiviteter. Finns det någon anledning att ha en demokratiberedning då?

Kerstin

Anonym sa...

En undran om Björn Lind som du nämner. År det samma MÄKLARHUSET Björn Lind AB ?
Det kan vara av intresse för oss som redan bor i Mariefred.

Dag Bremberg sa...

Svar ja, mäklaren blev politiker. Han blev inte invald i kommunfullmäktige, men blev i fjol ändå utsedd av majoritetsalliansen till kommunalråd och ordf i Mariefredsnämnden.