måndag 23 februari 2009

Ny prognos: Kommunen går back

I kväll på fullmäktigemötet fick jag äntligen svar på min fråga t kommunalrådet Jens Persson om ekonomin.
En färsk prognos visar att resultatet för i år försämras med 29 miljoner kronor och hamnar på minus!

Min fråga om vilka åtgärder som han överväger svarade dock inte Jens på. Det gör mig väldigt orolig. Det har nu gått 3-4 månader sen krisen blev uppenbar och ännu har vi inte ens inlett en diskussion om åtgärder.
Risken är stor att det blir nedskärningar på skolorna i höst och att de blir drastiska om de börjar göras när halva budgetåret eller mer redan passerat.

Vill majoritetsalliansen nå breda överenskommelser så är det mkt hög tid att bjuda in till samtal. Vi borde kunna enas om en hel del. Nu gäller det att prioritera; värna barnen och dra ner på de tekniska och administrativa delarna. Stoppa investeringar i allt som inte är nödvändigt (förskolor o dyl) och se framförallt till att inte inleda nya prestigeprojekt, som tjusiga hamnplaner, satsning på monumentalt projekt på Visholmen, nya bilvägar och markåtgärder vid Gorsinge.
Vi som vill vara ansvarsfulla politiker måste säga högt vad vi är beredda att göra och vara öppna för diskussioner och omprövning!

4 kommentarer:

Mats Werner sa...

Har Du inte ett syftningsfel i (förskolor o dyl)? Antar att Du menar att dessa är nödvändiga och nte tvärtom, eller...?

F.ö. - vad är det fr Hamnplan som kommunen ska göra något åt? Har vi inte just arrenderat ut dessa?

Och Visholmen ska inte vara ett kommunalt projekt.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Ja, det är märkligt att majoritetspakten inte har bjudit in oss för att diskutera den ekonomiska krisen, titta på åtgärder och försöka komma fram till lösningar tillsammans. Jag frågade en folkpartist i dag om de nu kommer att höja skatten igen. Folkpartisten svarade att man kanske måste säga upp 300 personer eller mera. Någon skattehöjning är inte aktuell. Är det verkligen så? Är s, fp och c överens i den frågan?

MVH Margit

Dag Bremberg sa...

Hej, Mats! Ja, förskolor måste vi bygga, vi är ju enligt lag skyldiga att ordna dagisplatser t alla som önskar. Att bygga fler provisorier är ingen lösning, det är att slänga pengar i sjön. Vi ska inte skjuta upp de investeringar som är helt nödvändiga.
Hamnplanen i Mariefred har någon lovat ProMarina att vi ska lägga om - fast det inte står i avtalet. Det kan rinna iväg 5-10 miljoner kr eller mer bara där.
Visholmen är väl samma tänkesätt: kommunen ställer upp och tar på sig kostnader för att göra exploatören glad...

Ebbe Ollman sa...

Vi ska nog vara försiktiga med att plöja ner pengar i anläggningstillgångar som renoverade skolbyggnader och ett superduper Visholmen. De pengar som ändå finns måste prioriteras på barn- och äldreomsorg samt hög lärartäthet i skolan!