tisdag 27 januari 2009

Hamnavtalet ska skrivas om

Fullmäktige godkände inte förslaget till avtal om kommunens hamnar med Pro Marina.
Det var egentligen inte oväntat med tanke på all kritik som avtalsförslaget fått, men kommunalrådet Björn L hade räknat med att ändå få med sig moderaterna. Men samtliga sex oppositionspartier stod eniga och fick igenom en återremiss.

Avtalet var i grunden alldeles för bussigt mot företaget med ett synnerligen lågt arrende. Dessutom är kommunen oskyddad på flera sätt om motparten inte uppfyller det som kommunen hoppas på i form av bl a stora investeringar.

En rad paragrafer i avtalet har ifrågasatts under resans gång. Mariefredsnämnden beslutade att kräva att det skulle kompletteras och klargöras på fem punkter. Endast en av de punkterna (grindarna) klargjordes efter mitt förslag i KSAU, övriga har nonchalerats. I KS ställdes ytterligare en rad frågor av bl a Mats W, vilka inte heller hade klargjorts i det underlag KF hade igår.

Ytterligare ett förvånansvärt exempel på hur kommunalråden inte förmår uppfatta och hantera de politiska signalerna. De tror att det räcker med att de talar med en moderat. Antingen är det bara naivt eller så är det ett klumpigt försök att splittra oppositionen.
Jag lutar åt att det bara är ovana vid att hantera rollen som ansvariga politiker, i vilken ingår att man inte kan förvänta sig att oppositionen ska lägga sig platt. Vill man nå samförstånd måte man vara beredd att ta kritik på allvar och att kompromissa i konkreta termer.
Samförstånd skapas inte genom att man bara upprepar ordet; det handlar om att i konkret handling visa att man vill det så att ett förtroende skapas.
Just nu är det förtroendet vid o-strecket. Men mitt hopp finns absolut kvar!

3 kommentarer:

Monica Stålboerg Billberg sa...

..bra jobbat! Äntligen börjar de undermåliga avtalen att ifrågasättas. Vi måste lära oss att teckna korrekta avtal som tillgodoser bägge parter och som håller även om det börjar blåsa. Heder till er som jobbat med detta.

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Jag instämmer med Monica, bra jobbat!

Jag vet inte vad de försöker, jag vet inte vad de vill, de kanske har problem med interna splittringar inom majoritetspakten. Det är lite förvånande i alla fall att alla man pratar med inom c och fp är alltid så noga med att påpeka att allt fungerar så bra nu, precis som de vill övertyga sig själva genom att upprepa det högt gång på gång. Vad är egentligen bra? Att de har det mysigt eller något?

Ekonomin är dålig, underlagen för beslut är fortfarande usla, de lyssnar inte på medborgarna, tar inte med barnperpektivet i skolförslaget och ignorerar oss i oppositionen. Kan någon då förklara för mig vad som är bra?

MVH Margit

Ebbe Ollman sa...

Det står bland annat i kontraktet att kommunen är tvungen att acceptera att Promarina överlåter hyreskontraktet till en tredje part om inte kommunen skäligen (sic) motsätter sig det. Om begreppet "skäligen" är det många civilrättsliga tvister i domstol handlat om under årens lopp