tisdag 16 december 2008

Fel i ST/EK

Det var inte så som det står i dagens tidning att jag yrkade återremiss på kommunikationspolicyn. Jag föreslog att ett stycke skulle strykas och fick med mig en klar majoritet. Endast ett par moderater uttryckte tveksamhet.
Så vi antog policyn efter strykning av två meningar:
För det första stod det att de som är officiella talespersoner för kommunen är cheferna och att när de uttalar sig ska de alltid rapportera till högre chef.
Alla måste dock ha rätt att uttala sig om kommunens verksamhet och någon rapporteringsplikt kan inte kommunens chefer ha, eftersom det skulle strida mot meddelarskyddet i YGL. Man har rätt att uttala sig och vara anonym.
För det andra stod det att man ska"aldrig spekulera kring sådant man inte känner till, och att endast redovisa fakta man är insatt i."
En sådan mening med så laddade formuleringar skulle skickat negativa signaler och stå i direkt strid med den svenska grundlagen. I YGL står att alla har rätt att i media uttrycka åsiker, känslor och tankar.
Det finns inga krav på att det ska vara "fakta".

Inga kommentarer: