söndag 2 november 2008

Pengar till pansarvagnar eller skolbarn?

I morgon måndag ska kommunstyrelsen fatta principiellt beslut om militärfordonsmuséet - som vill ha kommunala subventioner.

Om muséet verkligen kommer att locka så stor publik - "minst 50.000 per år" - som pansarälskarna hoppas, VARFÖR behöver då muséet både statliga och kommunala bidrag?
Ska inte ett museum med sån publik ha råd att betala mer än 10.000 kr i hyra?
Om museibesökarna betalar ung 100 kr i snitt, så får muséet in 5 miljoner kr per år.
Då har man råd med den beräknade marknadshyra på 500.000- 1.000.000 kr.
Risken annars är att muséet byggs upp utifrån att det inte ska vara lönsamt; då kan man räkna med att det kommer nya tiggarbrev därifrån till kommunen.

Varifrån ska pengarna då tas? Vad är mindre viktigt i vår kommuns budget än militära fordon? Skolbarn? Säg det först!

Inga kommentarer: