måndag 24 november 2008

FÖRLUST FÖR KOMMUNEN

Strängnäs kommun kommer att få ett underskott i år med cirka 2,5 miljoner kronor. Detta enligt den prognos som jag fick idag, men som ekonomichefen skrivit för en dryg vecka sen. Anmärkningsvärt är att han 13 dagar tidigare, på senaste mötet med kommunstyrelsen, sa att det skulle bli ett överskott och att det skulle kunna växa. Han var optimistisk för första gången. Kanske berodde det på att han snart ska sluta. Men troligt är att underlagen för prognoserna är undermåliga. Det svänger alldeles för fort. Det går inte att fatta vettiga politiska beslut på den här sortens underlag.

Så länge prognoserna är så usla är det ingen idé att öda tid på att diskutera dem; bättre att fokusera på vilka de politiska målen är för skolor och annan kommunal kärnverksamhet.

Anmärkningsvärt är också att Campusprojektet fortsätter att blöda. Trots kritiken från revisorerna och trots löften om bättre ekonomistyrning så har ytterligare ett antal miljoner rullat iväg på inköp som projektledningen inte kände till och som det antyds att rektorn bär skulden för.
Samtidigt har prognosen för gymnasiet förvärrats radikalt på en månad. Är det massor av elever som hoppat av eller vad händer där ute?

Min slutssats är att det inte går att bedriva detta gymnasium - som nu konkurrerar på en öppen marknad - i de gamla kommunala formerna. Styrningen blir alldeles för otydlig.
Vilka befogenheter har rektorn? Förvaltningschefen? Nämnden? Kommunchefen? osv...
För gymnasiet till en fristående enhet med en egen styrelse!

Kommunens ekonomi försämras för övrigt genom beslut som i kväll fattades om att sälja mark till underpris till en statlig stiftelse, som eventuellt kommer att starta ett slags museum med gamla militärfordon. Dessutom får stiftelsen hyra lokaler gratis, fast det fanns andra företag som var beredda att betala 600.000 kr per år. Alltså 6 miljoner för den tioårsperiod som avtalet gäller.
Ledande personer i m, c och fp är jäviga, eftersom de har privat engagemang i stiftelsen. De avstod från att delta i kvällens beslut, men givetvis har deras involvering påverkat.
Andra företag och organisationer behandlas minsann inte lika bussigt.

Moderaternas ledare lovade att muséet skulle få i stort sett lika många besökare som Gripsholms slott.
F-n tro't. Men om det skulle bli så kommer muséet att få så stora intäkter att det inte behövs kommunala subventioner.

När ska det bli slut på detta lättvindiga sätt att hantera kommunala tillgångar??

Inga kommentarer: