tisdag 4 november 2008

Att riva skolor lönar sig inte

Utredningen om kommunens skolor fick vi på kommunstyrelsens bord i går.
En tjock rapport som blev något av en antiklimax. Kommunchefen - som velat riva eller sälja en skola - har utrett sju olika alternativ, men inte lyckats hitta någon ekonomisk vinst. Alla alternativ slutar med ökade kostnader.

Att flytta runt barn, bygga om lokaler och tömma byggnader är kostsamt. Även om man får en tom fastighet så är det ingen direkt vinst. Det kostat mycket att riva och det är högst osäkert om någon vill betala betydande pengar för att köpa en tomt i dagsläget.

Sen behöver man inte tänka särskilt långsiktigt för att inse att de växande barnkullarna kommer att leda till att vi behöver mer skollokaler om några få år. Det som man eventuellt skulle spara 2010 skulle ätas upp av merkostnaderna och dessutom kostar det väldigt mycket att anlägga en helt ny skola.

Nej, det är dags att konstatera att det som kunde ha gjorts åt för stora lokaler under förra mandatperioden är för sent att göra nu.

Dessutom kostar onödiga omflyttningar väldigt mycket som inte kan mätas direkt i pengar: gråtande barn, föräldrar som talar om att flytta, lärare som sitter på protestmöten i stället för att undervisa...

4 kommentarer:

Mats Werner sa...

Nu kör Du en oärlig approach igen, Dag! Du "glömmer" bort att Kommunchefen faktiskt sa att han inte kunnat räkna in några exploateringsvinster för vare sig Vasaskolan, Paulinska skolan eller Tosteröskolan eftersom man inte i dagsläget kan säga vad som skulle kunna göras av dessa fastigheter istället. Och om det är så att kommunen gör en "vinst" på 53 miljoner på Hammarängen i Mariefred som kan läggas på en ny IP, så torde t.ex. Vasaskolan kunna ge en motsvarande "vinst".
Låt oss först bestämma vad som är den bästa lösningen så kan vi sedan börja räkna på vad kommunen också kan "tjäna" på det hela.

Dag Bremberg sa...

Jag har aldrig varit oärlig i diskussionerna om kommunens skolor.
Jag har aldrig hört till dem som påstått att kommunen skulle spara många miljoner på att tömma och ev sälja en skolbyggnad.
Jag har inte hört till den allians som lät en representant för en privat skola påverka och till och med ändra i skolutredningens rapport - och som sen vägrade lämna ut offentliga handlingar, raderade e-postbrev och ljög om innehållet i dokumenten.

De som var med i det långt ifrån ärliga spelet borde tänka om. Börja att seriöst diskutera hur vi ska hantera de kommunala skolornas behov på det långsiktigt bästa sättet.

Freddy Danell sa...

Långsiktigt planerande istället för kortsiktig lösning. HAr jag sagt det förut? :o)

Blockpolitiken i Strängnäs har blivit löjligt tydlig och det behövs mer samlad trupp i de problem vi har. Själv tagit en paus och kommer att framöver komma tillbaka lite mer då min sambo som varit aktiv troligen kommer varva ned lite, eftersom hon är så tjock *skratt* Hon är gravid så det var ett skämt.

Mats Werner sa...

Hej Freddy och välkommen åter i hetluften. För att uppdatera Dig kan jag meddela att blockpolitiken under Din bortovaro upphört att existera i vår kommun sedan ett par av de borgerliga partierna gått ihop med Ditt parti