söndag 7 september 2008

Vad tycker Du om IP?

Ett förslag om byggnation av Hammarängens IP har nu kommit fram. På tisdag ska det diskuteras på Mariefredsnämndens möte, kl 19.
Kom dit eller skicka dina synpunkter till mig!

Bakgrund: ett byggbolag kontaktar kommunen och vill köpa Hammarängen för cirka 40 miljoner. De får positiv respons. Därmed stoppas underhåll och upprustning av IP, liksom bygget av den beslutade skolan.
Några m-politiker börjar argumentera för att IP måste säljas, "eftersom det inte finns pengar till underhåll". I stället ska en ny IP med ishall byggas, sägs det.
Förslaget finns med i stadsarkitektens fördjupning av översiktsplanen f Mariefred. Den väcker rekordmånga protestet, över hundra. Nästan alla, utom ett par moderater, är emot att IP ska bebyggas och flyttas. IFK, föräldraföreningen, idrottslärarna protesterar.

Efter valet lyckas moderaterna, enligt egen utsago, pressa de andra borgerliga partierna att acceptera IP-flytten, som de tidigare varit emot. De borgerliga partierna är nu internt splittrade, men alla håller masken. Även IFK och skolan pressas från kommunens ledande politiker.
Mfp har flera gånger föreslagit att kommunen ska ta reda på vad Mariefredsborna vill, men det har vi inte fått gehör för.

Nuläget: ingen riktig utredning har gjorts om ekonomin, vare sig på kort eller lång sikt. Det förslag som finns om ny IP innebär att den splitras och delas upp på minst två. Någon ishall finns inte med, endast en "eventuell" isbana med tak. Någon tanke om hur underhållet ska finansieras framöver finns inte, ej heller om hur skolbarnen ska hinna med att gå flera kilometer på sina raster.

En markanvisningstävling har gett förslag fr exploatörer om att betala runt 50 miljoner kr, om de får bebygga marken med massor av bostäder. Om detta räcker t ny IP har man inte säkerställt. Men vi vet ju hur det brukar bli när pengarna inte räcker...

Ska vi välja en vinnare bland dessa exploatörer - eller ska vi utgå från Mariefredsbornas bästa?

1 kommentar:

N.Strömberg (sp) sa...

Har man gjort någon form av analys angående trafiksäkerheten om barnen ska gå flera kilometer? Man kanske rentav måste ha buss till de mindre skolbarnen för att kunna garentera säkerheten och vad kostar isåfall det i förlängningen?

Nu bor jag inte i Mariefred men jag tycker det är förkastligt att flytta IP som ligger centralt och nära skolan.