torsdag 25 september 2008

Ekonomichefen får gå

Efter Campus-skandalen och att revisorerna nu fastslagit en rad allvarliga fel i kommunledningens hantering hade det varit märkligt om ingen fått ta det direkta ansvaret.

Det var lämpligt för kommunchefen och andra inblandade att det är ekonomichefen som nu slutar "frivilligt". Det nya jobbet påstås på kommunens hemsida vara ett "erbjudande som han inte kan tacka nej till", men i mina ögon verkar det inte vara ett steg uppåt i karriären.

Fast inte har en ekonomichef det övergripande ansvaret för ett projekt som Campus Strängnäs. Det ligger förstås en nivå högre upp. Lite ödmjukhet och självkritik vore på sin plats där - inte att snabbt framföra subtil kritik mot andra, på det sätt som nu görs i ett pressmeddelande. Där påpekas att ekonomichefen varit den som drivit fram Campus-byggandet.

Man kan med fog hävda att ansvaret också är politiskt. Kommunstyrelsen borde fattat tydligare beslut om mål, medel, ansvar, projektledning, tidsplan etc. Om inte den tidigare KS-ordföranden engagerade sig så borde kommunchefen begärt att detta kom upp till beslut, och då menar jag formella, offentliga beslut, inte korridorsnack.

Att det gick så här illa den här gången - som inte var den första - anser jag beror på otydligheten i kommunens ledning och oklarheten om gränsen mellan politiskt ansvar och tjänstemannauppdrag.

1 kommentar:

Margit Urtegård sa...

Hej Dag.

Du skriver: "Fast inte har en ekonomichef det övergripande ansvaret för ett projekt som Campus Strängnäs. Det ligger förstås en nivå högre upp. Lite ödmjukhet och självkritik vore på sin plats där - inte att snabbt framföra subtil kritik mot andra, på det sätt som nu görs i ett pressmeddelande."

Det var inte snyggt av kommunchefen att göra så här. Alla uppfattar inte kritiken då den är subtil, som du skriver, men endock.

Vi politiker har också ett stort ansvar, ingen tvekan om det, det är ytterst vårt ansvar det som händer i kommunen. Vi skall vara både ödmjuka och självkritiska när det gäller hur det här projektet har hanterats. Men, här finns det verkligen ett MEN, vi har inte fått all information i det här ärendet under projektets gång och tid, det har liksom kommit när det redan har "brunnit" så att säga. Vems ansvar det är låter jag vara osagt, den diskussionen får vi ta när kommunstyrelsen träffas nästa gång, tycker jag.

MVH Margit