torsdag 7 augusti 2008

Kommunchefen anser...

Översiktsplanen ska fördjupas (göras mer detaljerad) för Åker. Det "anser" kommunchefen, enligt ett papper som jag fick häromdagen.
Den idén har tydligen poppat upp under sommaren och tanken är att kommunstyrelsen ska säga javisst redan på måndag.
Några argument för att Åker ska få en "FÖP" framförs inte. (Det kanske inte behövs, de flesta politiker har ju ändå röstat som kommunchefen velat 99 gånger av 100.)

Det riktigt anmärkningsvärda är formuleringen:
"Förvaltningen har under de senaste åren diskuterat" att göra en FÖP för Åker. Vilka är förvaltningens tjänstemän som ägnat sig åt sådan diskussioner? Sen fortsätter meningen "efter påtryckning från de politiska partierna".
"Påtryckning"? Politikerna ska inte ägna sig åt påtryckningar, det ska inte behövas. De folkvalda ska fatta beslut om vad som ska göras och i vilken prioritetsordning. Sedan ska förvaltningen verkställa.
Partier kan inte fatta några beslut om kommunen, utan det ska enbart göras av de valda ledamöterna i kommunens organ.

Den här slarviga formuleringen under rötmånaden avslöjar en del om hur kommunchefen ser på kommunpolitiken - och kanske om hur illa det fungerar.

Nu får det vara slut på att "beslut" fattas i korridorer eller på interna partiträffar. Nu måste kommunalpolitiken i Strängnäs bli offentlig, regelmässig, tydlig och helt öppen.
Innan beslut fattas måste det finnas ordentliga underlag med saklig beskrivning av mål, konsekvenser, fördelar och nackdelar.

10 kommentarer:

Mats Werner sa...

Ibland blir även Du lite väl petig!
Om jag inte minns handlingarna fel så har Stadsarkitekten motiverat förslaget med att man nu klarat av Mariefred-Läggesta och Hedlandet samt Strängäs-Härad, varför det är dags att gripa tag i nästa fördjupning. Åker eller Stallarholmen kan kanske vara hugget som stucket, men den "påtryckning" som Du försöker misstänkliggöra kommer säkert från den "rätta" källan, nämligen planberedningen som avgör vad som ska föras fram till beslut i dessa frågor såvitt jag vet. Att där några politiska partier är representerade må väl ursäkta en möjlig felformulering. Det borde kanske stått efter förslag av ledamöter i planberedningen. Men det kan väl lika gäran vara så att t.ex. Kristdemokraternas Åkers-representant tjatat på Stadsarkitekten under några år. Vad är den reella skillnaden?

Frågan skall ju ändå avgöras i KS som är politiska församling som beslutar om översiktliga planer.

Om Du således istället tycker att det är Stallarholmen som ska ha en fördjupning, eller Fogdö, så får Du väl argumentera för det på måndag.

Dag Bremberg sa...

Visst kan man säga att kommunchefen råkade uttrycka sig slarvigt. Men det kanske avslöjar en del, både om hur han ser på hur kommunen ska styras och hur besluten i praktiken tas.

Sen är det faktiskt skillnad på "partierna" och planberedningen. (Där är f ö långt ifrån alla partier med.)

Jag kanske är petig, men med tanke på den korridorpolitik som förts i kommunhuset så tycker jag att det är dags att säga ifrån. Det är hög tid att det blir ordning på torpet.

Vad gäller Stallarholmen så sa en person därifrån så här:
"Mycket märkligt att man vill prioritera en FÖP för Åker, där det knappt byggs, medan Stallarholmen är den kommundel som växer snabbast. Här byggs också i strid med gällande översiktsplan. Å andra sidan så är det kanske lika bra att slippa en FÖP, med tanke på hur dålig den blev för Mariefred. Det verkar bara vara maximalt bostadsbyggande som gäller nu..."

Dag Bremberg sa...

Visst kan man säga att kommunchefen råkade uttrycka sig slarvigt. Men det kanske avslöjar en del, både om hur han ser på hur kommunen ska styras och hur besluten i praktiken tas.

Sen är det faktiskt skillnad på "partierna" och planberedningen. (Där är f ö långt ifrån alla partier med.)

Jag kanske är petig, men med tanke på den korridorpolitik som förts i kommunhuset så tycker jag att det är dags att säga ifrån. Det är hög tid att det blir ordning på torpet.

Vad gäller Stallarholmen så sa en person därifrån så här:
"Mycket märkligt att man vill prioritera en FÖP för Åker, där det knappt byggs, medan Stallarholmen är den kommundel som växer snabbast. Här byggs också i strid med gällande översiktsplan. Å andra sidan så är det kanske lika bra att slippa en FÖP, med tanke på hur dålig den blev för Mariefred. Det verkar bara vara maximalt bostadsbyggande som gäller nu..."

Mats Werner sa...

Det är ju faktiskt så, Dag, att kommunchefens uppgift är att föreslå politiken saker som vi sedan beslutar är bra och ska genomföras eller dåliga och kastas.
Vi som politiker ska inte peta i verksamheten. Vill vi komma med förslag står oss formellt endast motionsvägen öppen. I övrigt är föreslåendet faktiskt förvaltningens och dess chefs uppgift.

Det är därför vi anställt en vass kommunchef och gett honom befogenheter att vara just chef och bedriva verksamheten på effektivast möjliga sätt.

Vår uppgift är inte att "ställa till det" för honom och förvaltningen och att ständigt desauvera honom för att han gör det jobb han är anställd för att göra. Det är trots allt förvaltningen som är kommunens verkställande organ.

Dag Bremberg sa...

Nej, Mats, jag håller inte med dig om att "kommunchefens uppgift är att föreslå politiken".
Förslagen ska bottna i en folkvilja och mejslas fram i en politisk diskussion där medborgardialog är en viktig del.

Däremot håller jag med dig om att hans uppgift är att verkställa besluten. Det är två helt olika uppgifter, och jag tycker inte att en person ska försöka kombinera dem på egen hand.

Därmed inte sagt att inte förvaltningen ska komma med förslag. Jag anser att de som kan verksamheterna bäst (t ex bibliotekschef, rektorer, enhetschefer) bör tillåtas uttrycka sig öppet om vad som är de viktigaste verksamhetsbehoven och önskemålen från medborgare/brukare.
Jag var inte med då besluten fattades om inrättande av kommunchef, precisering av uppgifter och rekrytering, så därför är jag fri att framföra synpunkter utifrån vad jag nu ser inte fungerar. Ni som var med då och beslutade kanske ska se att den politiska situationen förändrats på flera sätt?

Mats Werner sa...

Det vi förut var överens om när den sammanslagna förvaltningen antogs var att vi skulle skapa strikta roller där politikens uppgift är att behandla "vad" som ska göras medan allt som har att göra med "hur" det ska göras skulle överlämnas - utan pekpinnar - till en effektiv förvaltning. Och för mig är det fullständigt klart att om förvaltningen ser att det är något som behöver åtgärdas - eller som i detta fall tydligen får indikationer - är det absolut förvaltningens uppgift att, genom sin chef, framföra förslag i sammanhanget.
Det motsäger som jag sagt inte vår rätt att som politiker ställa förslag genom propositioner och motioner. Givetvis gäller även att Du som nämnd- eller styrelseledamot också har en explicit förslagsrätt.

Varifrån initiativ eller förslag kommer är för mig fullständigt egalt så länge det är en politisk församling som fattar beslut i frågan.

Dag Bremberg sa...

Vi kan nog vara överens om att det viktigaste är att det är en politiskt vald församling som fattar besluten.
Men det är absolut inte oviktigt hur förslagen kommer upp och att man (kommunchefen) följer ett tydligt regelverk. Det har varit alltför många oklarheter, och det är alltför många gånger bara under den korta tid jag varit med i kommunstyrelsen som tjänstemän fått se sina förslag helt sågade av majoriteten.
Det blir bättre med ett tydligare politiskt ledarskap och en bättre beredning av ärendena (innan de hamnar i KS).
De beslut ni fattade under Ulf K:s tid var möjligen kloka i det läget, men nu måste vi kunna utveckla organisationen. Låt oss göra det tillsammans och inte vara "betonghäckar" (för att citera en engagerad kristdemokrat)!

Mats Werner sa...

Ett tydligare politiskt ledarskap..... Nu låter du som om Du tror att vi ska uppnå diktatoriska höjder. Önsekldrömmmar min käre Watson!

Dag Bremberg sa...

"Önsekldrömmmar"? Är det såna du har på nätterna?
Inte är det mina Dagdrömmar i alla fall.
;-)

Vad anser du i dag om det politiska ledarskapet map Tredje backe; har det varit tydligt och konsekvent?

Monica Lindell Rylén sa...

Hej grabbar! Kan tänkas att de politiska partierna i detta fall är Kommundelsrådet i Åker? Oberoende partitillhörighet jobbar man för att trycka på i olika Åkersfrågor, där bla FÖPEN får anses vara en viktig fråga för Åkers framtida utveckling av bla Brobyholm m.m.