tisdag 5 augusti 2008

Dags att använda organiskt avfall

På kommunstyrelsens möte på måndag ska vi ta ställning till ett medborgarförslag, som syftar till att kommunen ska säga ja till att pröva att skilja på organiskt och brännbart avfall. Det organiska kan man bl a utvinna biogas ur, och det är miljömässigt och ekonomiskt vansinne att köra det till en sopstation på annan ort.
Det här kan synas ganska självklart. men när medborgarförslaget första gången behandlades i kommunfullmäktige så ville den dåvarande Alliansen avslå det. En moderat hävdade att det skulle bli för krångligt (att göra det som varje komposterande hushåll har hållit på med i massor av år.) Men motståndet berodde nog på att teknikerna inom förvaltningen helst vill bestämma själva vad de ska göra.
Vi fick igenom att ärendet sändes tillbaka (återremiss) för utredning av ekonomiska effekter och olika alternativ. Den "utredning" som nu sänts ut är på mindre än tio rader och innehåller inga siffror. Fortfarande är slutsatsen att förslaget bör avslås.
Extra märkligt är att försök med sortering/hämtning av organiskt avfall redan beslutats (TFN) och inletts! Ändå ska vi alltså säga nej!

David Aronsson (v) har skrivit till de andra partiernas ledare och förordat bifall. Jag har instämt:
"Jag förstår inte den negativa tonen i det anmärkningsvärt korta yttrandet fr förvaltningen, att kalla det "utredning" är snarast en signal om bristande respekt för fullmäktiges beslut. Nu måste vi hantera denna fråga på ett sätt som i medborgarnas ögon är tydligt, seriöst och framåtsyftande./mvhDag "

Nu hoppas och tror jag att KS-ledamöterna, eller i vart fall en majoritet, tillstyrker förslaget.

7 kommentarer:

Mats Werner sa...

Dag!

Du brukar själv tjata om vad vi ska svara på förslag och motioner när något redan är på gång:

"Extra märkligt är att försök med sortering/hämtning av organiskt avfall redan beslutats (TFN) och inletts! Ändå ska vi alltså säga nej!"

Just därför Dag, ska vi säga nej till detta förslag för att det försök som nu redan inletts ska få göras klart och utvärderas. Kanske är det inte alls den bästa lösningen för alla! Vet Du t.ex. att när Du idag i Din egen trädgård - om Du har en sådan - har en trädgårdskompost och där lägger t.ex. kaffesumpen, så begår Du ett lagbrott! Du får inte överhuvudtaget hantera hushållsavfall! Vore inte det en bättre angreppspunkt.

Dag Bremberg sa...

"Tjata"? Är det så du upplever det, fast jag bara varit med ett och ett halvt år i politiken? Det måste ha varit lugnt och skönt innan dess....

F ö har du varit med i de diskussioner vi haft i demokratiberedningen, då vi kommit fram till att medborgarförslag som i princip är positiva ska bifallas, även om de inte kan verkställas exakt till 100 procent direkt.
Det vi som folkvalda politiker har att ta ställning till är inte de tekniska detaljerna utan principerna. (Det brukar du f ö hävda.)

Mats Werner sa...

Du minns vinklat! Vi var överens om att istället för att man tidigare skulle ha ansett förslaget besvarat med hänvisning till de försök som just genomförs, så skulle man avslå förslag/motioner eftersom förösk pågick som kanske inte skulle leda till just den specifika lösning som förslagsställaren föreslog.

Ett bifall skulle innebära att man dubbeljobbar på en fråga och binder sig för en form samtidigt som ett försök pågår som kan resultera i en helt annan lösning. Det vet vi ju inget om.

Dag Bremberg sa...

Diskussionen i beredningen handlade om att det borde vara dels mer tydliga ställningstaganden, dels att det oftare bör bli bifall - i synnerhet när vi i princip är positiva till förslagens syften.

Vi ska inte ta ställning till detaljerna, Vi ska ta ställning i principfrågan. Sen kan man i beslutstexten klargöra om det t ex är så att ett arbete redan inletts.

I detta fall säger inte förslaget ett enda ord om hur avfallshanteringen ska gå till, endast att KF ska fatta ett principbeslut om att börja skilja ut organiskt avfall.

Om man yrkar avslag på ett sådant förslag så har man inte läst på och tänkt efter, kanske är man emot att KF fattar beslut öht och tycker att nämndern och/eller förvaltningen kan få göra som de vill...
Själv anser jag att de faktiskt folkvalda i KF bör återfå en tydlig, starkare ställning.

Mats Werner sa...

Återigen - om kommunen genom sin ansvariga nämnd igångsatt ett försök som teoretiskt kan komma fram till att det inte är någon bra lösning för oss att separera hushållsavfallet. Är det inte då rimligt att vi avvaktar utfallet av försöket?

För vad Du inte tycks inse är att om inte T&N först beslutar att avbryta försöket (vilket KF inte gärna kan beordra nämnden), så skulle ett bifall till förslaget innebära att en parallell verkställighet påbörjas samtidigt som försöket fortlöper enligt tidigare nämndbeslut. Och vad händer då om/när nämnden sedan beslutar på basis av resultatet av försöket att det kanske inte är möjligt/lämpligt att kommunen har denna hantering? Visserligen har KF-beslutet högre valör men det blir om inte annat en politisk kris.

Helt i onödan. Avslag måste beslutet bli.

Dag Bremberg sa...

Jag vet inte om du är seriös nu, Mats.
Förslaget handlar inte alls om att inleda någon "parallell verksamhet". ASnälla, läs igen!
Antingen har du inte läst ordentligt, eller så använder du osakliga argument.

Det är klart att det i princip är en bra sak att pröva att separera avfallet. Det är ju redan inskrivet i avfallsplanen.
Sen får man se vilka tekniska lösningar som funkar och är mest ekonomiska.

Vad gäller frågan om att beslut i TFN (eller PBN) inte skulle kunna upphävas av fullmäktige: jo, de folkvalda har den rättigheten - som ibland kan vara en skyldighet

(fast det handlar inte om det i detta fall, det är bara ett skenargument som kommunchefen brukar köra med när det saknas sakargument.)

Mats Werner sa...

Dag! Kontrollera gärna med kommunjuristen om det formella. Men det torde vara på det sättet att om KF beslutar bifalla förslaget, så innebär det "att kommunen ska börja skilja på organiskt och oorganiskt avfall".

Men med en dåres envishet upprepar jag att eftersom det redan pågår en försöksverksamhet i kommunen vars resultat vi ännu inte känner så fattar vi ett inriktnings- och versktällighetsbeslut som kan (jag säger inte att det blir så) komma att gå stick i stäv med vad T&Fs försöksverksamheten kommer fram till.

Om vi ska kunna visa rimlig respekt för fattade politiska beslut, ska vi inte desauvera dessa genom att "gå händelserna i förväg". Att vara konsekvent är också en av mina käpphästar som Du säkert vet.