torsdag 31 juli 2008

Dags för politiskt arbete

Kommunpolitiken inleds på allvar redan måndagen den 11 augusti, då vi har möte i kommunstyrelsen.
En viktig fråga som kommer upp är förslag om att skapa ett arbetsutskott. Syftet är att utskottet ska förbereda de frågor som kommunstyrelsen ska besluta om (och som på dessa stora möten ofta leder till långa detaljdiskussioner). Om man har haft en diskussion tidigare, så har man dels kunnat prata av sig och förhoppningsvis prata ihop sig, dels kunnat komplettera/korrigera beslutsunderlaget.

I dag kommer ärenden till KS, som ibland är behandlade i någon nämnd, men oftast enbart består av papper undertecknade av kommunchefen. Det innebär att det är oklarheter om vem som egentligen står bakom förslagen och vilka diskussioner som eventuellt ägt rum. Det leder också ibland till att vi folkvalda tvingas in i konstiga diskussioner med kommunchefen (som ju egentligen inte ska ha en politisk roll).

Arbetsutskott löser inte alla problem, men det är bästa alternativet vi har idag.
Sedan gäller det att ledamöterna verkligen anstränger sig för att vara öppna, konstruktiva och rakryggade. Jag har stora förhoppningar om att vår nye ordförande ska klara den uppgiften bra.

Inga kommentarer: