tisdag 3 juni 2008

Njä till hyreslägenheter

Alla säger att det behövs hyreslägenheter och ingen politiker säger högt att de är emot. Men i går när kommunstyrelsen skulle ta ställning till min motion om att börja bygga hyreslägenheter, så blev det "njä, int nu, men kanske sen....".
Erik Berg (sp) stred för motion och fick med sig Yeska (sp, som varmin ersättare, då jag var hos naprapaten), Helene (kd) och Maria (m). Eloge till dessa.
Men hur kan sossar rösta emot hyreslägenheter?
Det var som jag tolkar det endast för att de inte vågar gå emot tjänstemännens förslag. Tjänstemännen anser att poltikerna inte ska lägga sig i och "föregripa" deras kommande bostadsförsörjningsplan. Men det var just det som behövdes, en tydlig signal om vad politikerna vill.
Jag tar ny strid på fullmäktige!

5 kommentarer:

Mats Werner sa...

Jag tror knappast att Du får gehör för en motion som säger att kommunen som sådan ska börja bygga hyreslägenheter. Det ska vi givetvis inte.

Haka på vad vi istället säger - nämligen att ge Bostadsbolaget direktiv att sälja av delar av sitt bestånd för att få medel att sätta igång byggandet av hyreslägenheter. Så kan vi göra - inte på det sätt Du säger i Din motion.

Dag Bremberg sa...

Men snälla Mats, det är ju inte vad som står i motionen. Det är klart att "kommunen som sådan" inte ska bygga hus. Har nån talat om det?
Det som står, och du har ju fått motionen inför KS-mötet i måndags, är att "KS ges i uppdrag att se till" att det börjar byggas hyreshus. Det står också att om man inte kan förmå kommersiella bolag att göra det så får agera genom sitt eget bostadsbolag.
Det låter som att vi är överens, om du vill läsa vad jag faktiskt föreslår.

Mats Werner sa...

Att vi inte kan "förmå" kommersiella bolag att bygga hyreslägenheter torde vi kunna vara överens om. Den dag i framtiden då vi får jämförbara priser för jämförbara bostäder kan vi börja ana möjligheten av fler hyresrätter. Tills dess får det nog bli ett tvång riktat till vårt eget bostadsbolag och det kunde Du uttryckt tydligare tycker jag. "Se till att" har enligt min mening en annan innebörd.

Dag Bremberg sa...

Beklagar om min formulering är svårtolkad, men det var med avsikt som jag inte var alltför precis. Jag anser bestämt att även om bostadsbolaget är den enklaste vägen så är det fullt möjligt för en kommun att kräva att exploatörer bygger en andel hyreslägenheter, när större områden bebyggs.

Mats Werner sa...

Det var väl därför Strängnäs hade så svårt att locka just bostadsexploatörer länge.