onsdag 4 juni 2008

Ja till folkomröstning

Det står tyvärr fel i ST i dag. Det var inte en enig kommunstyrelse som sa nej till folkomröstning.
En rättelse lär komma in i morgon.
Och på fullmäktigemötet 16 juni kommer jag att slåss för en ny utredning om en folkomröstning om mer pengar till skolan.
Föräldrar och andra medborgare lär inte nöja sig med de vaga löftena från den nya Strängnäspakten. Det som de har krävt är just en folkomröstning för att därigenom få ett direkt inflytande och ställa barnfrågan på sin spets.
Det oroar väl den nya pakten, som verkar vilja ha enbart interna diskussioner om skattenivån och fördelningen av skattemedel.

I princip anser Mariefredspartiet att demokratin riskerar att somna in och att den inte kan överlåtas på en krympande skara arvoderade proffspolitiker med allt högre snittålder. Det duger inte att medborgarna bara får vara med en dag vart fjärde år. Det behövs mycket mer av medborgardialog och direkt inflytande. Folkomröstningar är ett sätt att mäta vad medborgarna faktiskt vill. Det kan inte användas i så många frågor, men i stora principiella frågor är det värt att pröva. Det har gjorts med framgång i ex Nyköping och Kalix m fl kommuner.
Kommunchefen hävdade på mötet med kommunstyrelsen i måndags att han var emot förslaget. Argumenten var att då måste fullmäktige besluta om en massa saker först, t ex vilken sorts kuvert man ska använda... samt att det skulle bli så kostsamt, ca 300.000 kr (vilket motsvarar cirka en hundradel av det belopp som frågan gäller) samt att det i valnämndens budget finns endast 50.000 kr (vilket är direkt fel, sanningen är att det finns 200.000 kr i år och att det fanns 300.000 kr i fjol och att man lär ha minst samma belopp 2009.
Jag anser att frågan om folkomröstning eller ej är en demokratifråga som de folkvalda ska avgöra, inte någon tjänsteman.

4 kommentarer:

Mats Werner sa...

Demokrati i all ära, Dag, men Du kan väl inte ändå med högburet huvud hävda att vi någon gång i höst ska folkomrösta till en kostnad om ca. 300.000:- till en halv miljon, om vi ska höja skolpengen i 2008 år budget!

Det kan väl ändå inte vara Ditt allvar?

För det var ju det man begärt! Något annat kan vi inte ta ställning till i detta ärende. Om Du önskar en folkomröstning som avser något vi kan påverka i framtiden så står det Dig fritt att motionera om detta i Fullmäktige, men "really" - låt oss inte lägga pengar på saker som avser förfluten tid.

Dag Bremberg sa...

Nu misstolkar du igen. Nej, jag anser naturligtvis inte att vi i höst ska ha en omröstning om årets budget.
Däremot kan fullmäktige bestämma att ha en folkomröstning 2009 eller 2010. Hur frågan formuleras är en sak som partierna bör komma överens om med hjälp av någon jurist eller annan expertis.
Grundfråganm är ju uppenbart huruvida kommunen ska satsa mer på förskola och skola, vilket i så fall innebär en skattehöjning.

Mats Werner sa...

OK. Det kan jag köpa. Men det får ju då som jag skrev bli en helt ny fråga som står Dig fritt att väcka. Men det var inte föremålet för denna begäran. Liksom vid Medborgarförslag och motioner är det ju den ställda frågan och inget annat som ska besvaras med avslag eller bifall. Det vet Du ju - Dag!

Dag Bremberg sa...

Jo, jag förstår hur du menar, men som jag förstått detta så står det fullmäktige fritt att bestämma hur en folkomröstning ska gå till och hur frågorna formuleras.
Det är också så Babyguards resonerat och jag skulle tro att de flesta undertecknare insett detta.
Hur som helst så är väl detta en sak som demokratiberedningen bör bena ut m hjälp av vår utmärkte jurist.
Det vore synd om KF bara avfärdade hela frågan, eller hur?