onsdag 18 juni 2008

Medborgarna missnöjda

Skolor och förskolor i Strängnäs kommun fungerar sämre än på andra orter. Det svarar medborgarna i den enkät som gjorts av SCB - men vars resultat kommunen hymlar om.
På kommunens hemsida pratar kommunalråden allmännt om "kvaliteten", men i själva rapporten kan man läsa bl a:

"Jämfört med genomsnittet för samtliga kommuner i de två senaste
undersökningsomgångarna har Strängnäs kommun av sina medborgare
fått statistiskt säkerställt lägre betygsindex för samtliga verksamheter
förutom Räddningstjänsten."
Helhetsbetyget NMI för hur medborgarna bedömer Strängnäs kommuns
verksamheter blev 45. NMI för samtliga kommuner uppgår till 54.

Betygen har sjunkit mest sen i fjol för grundskolan, förskolan och äldreomsorgen.

Allvarligast är nog ändå att medborgarna signalerar att de inte har inflytande och att de saknar förtroende för kommunledningen.
Helhetsbetyget för inflytande blev 31 i Strängnäs kommun, och för förtroende endast 28.
- att jämföras med 44 för samtliga kommuner.
Man skulle kunna tro att det låga betyget hänger ihop med skandalerna som ledde fram till kommunalrådets avsättning i april, men undersökningen har pågått både före och efter. Den avslutades den 12 maj. Det är sannolikt att det inteheller är så stort förtroende för de tre nya kommunalråden och oppositionsrådet.

Inga kommentarer: