fredag 3 januari 2014

Politik - eller?

Mellandagar med många diskussioner om hur politiken fungerar - eller inte.
Bra att reflektera över sin roll och om man kan agera mer meningsfullt på nya sätt.

Mina tankar för stunden:

först vill du bara bidra till att förbättra världen genom att engagera dig och göra det du kan.
du blir aktiv i en bostadsrättsförening, fackklubb, samfällighet, föräldraförening...

sen inser du att när de säger "jag hör vad du säger och tar med mig det", så kommer inget att ändras.
och du ser att du måste ge dig in i politiken, om makthavarna ska lyssna.

sen blir du folkvald, du får vara med på massor av möten och får tonvis med dokument, du läser på och ifrågasätter underlag till beslut, skriver motioner, lägger förslag, yrkar, lämnar in skriftliga yttranden och interpellationer...
och så får du gehör, motioner får bifall, människor berömmer, och du lyckas påverka agendan...

MEN
blir det egentligen någon skillnad?

I dag måste jag konstatera att det gamla partisystemet i Sverige är förstelnat; att partipiskor, konkurrens, utspel och röstfiske står i vägen för bra diskussioner och kloka beslut.
Folkvalda ska inte företräda partier utan medborgarna, och även de som inte röstar på dem, ja, särskilt dem som inte ens har rösträtt: barnen. Men det tycker inte alla politiker.
De folkvalda ska inte vara förvaltare, utan de ska utifrån medborgarnas behov och ståndpunkter styra de kommunala verksamheterna. Men det gör inte alla politiker.
Det är bekvämt att gömma sig bakom tjänstemän, då blir man oantastlig och oansvarig. Medborgarna kan inte veta vem som egentligen bestämmer och de kan inte utkräva ansvar.

Många av de som börjar med politik har ett äkta engagemang och en vilja att förändra på ett ansvarsfullt sätt. Men många slutar också snabbt, och det främst kvinnor, unga och nytänkare.

Det är ingen välfungerande demokrati vi har i dag i Strängnäs kommun. Det sägs ofta att "det sitter mycket skit i väggarna", och det är svårt att förändra kulturer som inte är öppna utan bygger på att män dunkar varandra i ryggen och säger sanningarna mellan skål och vägg.
I vår växande kommun har vi också den inbyggda motsättningen mellan "centralorten" och "periferin". Ledande Strängnäspolitiker uttrycker sig gärna fördomsfullt om människorna i Åker, Mariefred och Stallarholmen. Det finns inte inom den högsta ledningen en verklig vilja att utveckla alla orter utifrån medborgarnas lokala behov och önskemål.

Ärligt talat kan jag inte se att detta kommer att förändras inom överskådlig tid.
Möjligheten att utveckla fungerande närdemokrati får vi söka på andra vägar.3 kommentarer:

Mats Werner sa...

Dessvärre är det nog som Du skriver Dag. En verklig närdemokrati kan bara uppnås om man bryter ner de sammanslagna kommunerna till mindre enheter igen. Det vore ju egentligen ingen märklig utveckling. Det sker ju faktiskt i näringslivet hela tiden. Där finns perioder av sammanslagningar och uppköp för att nå samordnings- och stordriftsfördelar. De kanske mest påtagliga exemplen finns inom bryggeri- och bageri-branscherna, där det till slut bara finns de stora giganterna Carlsberg resp. Fazer, båda med säten i andra nordiska länder och fjärran från sina konsumenter. Vad händer när dessa konsumenter börjar ifrågasätta de megastora opersonliga dryckes- och sädesslagskonglomeraten? Jo, det börjar dyka upp mikrobryggerier och kvartersbagare igen! Varför vore en återgång till mindre kommuner en omöjlig tanke? Stordriftsfördelar vann man förr med kommunalförbund utan att ge upp de egna små kommunerna. Kanske en tanke?

Dag Bremberg sa...

Ja, Mats, jag tror starkt på mer samverkan mellan kommuner, samtidigt som besluten fattas på lägsta möjliga nivå - vilket ju f ö är principen för EU.
Vissa beslut kräver global samverkan, några är mer regionala till sin karaktär (fast man bör vara försiktig med regional gränsdragning), medan den flesta beslut handlar om det som är nära människorna i ett mindre samhälle.
Det finns inga stordriftsfördelar med att man satt i Södertälje och beslutade om Nykvarn eller i Nyköping och beslutade om Gnesta. Om stora kommuner vore bra så borde Strängnäs gå ihop med Eskisltuna, och kommunledningen verkar gå i den riktningen nu, men är det bra för medborgarinflytande, service och kvalitet?
Less is more!

Mats Werner sa...

Just nu sitter jag och tänker i samma banor när det gäller SJ och Trafikverket. Detta när jag hör fackets representant som berättar om att man "rapporterat in ett antal fel i sitt datasystem" som automatiskt ska "tankas ner" i Trafikverkets system! "Men där sover man sin Törnrosasömn"!
Men vad tror man! När folk inte pratar med varandra eller skriver riktade skrivelser!
Jag har många gånger hävdat att skolorna borde återfå makt och myndighet över sina byggnader och lokaler. Det är samma sak som Trafikverket och SJ! Det bästa sättet att föröda uppbyggda värden är att dela upp ansvaret för dem och möjliggöra att parter skyller ifrån sig på varandra och ingen gör någonting! Återinför VAKTMÄSTARE!