tisdag 26 mars 2013

Kort fullmäktige

Måndagens möte med fullmäktige i Strängnäs blev rekordkort.
Det var visserligen 19 punkter, men det blev inte mycket debatt. De jag talade med före, under och efter mötet sa att det inte känns meningsfullt att lägga förslag och argumentera, eftersom majoritetspaktens ledning hela tiden signalerar att de tycker att oppositionen ska "hålla käft".
Fullmäktiges ordförande är tydlig när hon lägger punkten "frågor från de förtroendevalda", dvs från ledamöterna, sist på agendan. Dessutom har hon mage att säga att hon önskar att alla frågor skrivs ner och lämnas fram vid mötets början! Det finns ingen som helst grund för ett sådant krav i kommunallagen eller i fullmäktiges arbetsordning. Hon har också förbjudit inlämnande av interpellationer (skriftliga frågor) vid fullmäktiges möten; de ska lämnas in flera dagar innan så¨att de kan "beredas"...

Kommunalrådet Jens P är också tydlig genom att han ofta undviker att svara på de frågor som ändå kommer, viftar bort dem, skämtar eller använder oseriös retorik som är närmast slag under bältet.
Vid gårdagens diskussion om att majoriteten dragit in gymnasieelevernas tågkort så slänger han ur sig att "om Dag Bremberg fick som han ville så skulle det kosta så mycket mer för kommunen att fyra förskollärare skulle få sluta". (Ej ordagrannt, men titta gärna på inspelningen på Webservice.se.)

Det var alltså så att majoritetspakten beslutade i enlighet med ett förslag från skolförvaltningen att eleverna inte skulle få åka tåg till sina skolor. Det uppenbara - och uttalade - syftet var att få fler att välja det krisdrabbade Thomasgymnasiet som sitter med stora och kostsamma lokaler på det s k Campusområdet. Om eleverna inte kunde ta sig lätt till Eskilstuna förväntades de välja det kommunala gymnasiet i Strängnäs, "på hemorten". Miljöpartiets kommunalråd sa och skrev att de kunde "gå eller cykla". Det som hon inte insett är att de allra flesta elever inte bor inom cykelavstånd till Campus. Hon skrev också i sitt interpellationssvar att det skulle bli bättre för miljön om eleverna valde en kommunal skola!
Jag har förståelse för att det är problematiskt för skolor som tappar elever, det blir svårt att planera och det innebär ofta att man sitter med för stora lokaler, för små klasser etc. Det är en effekt av det höga antalet privata skolor som vi har i vår kommun eftersom den politiska ledningen i ett tiotal år har uppmuntrat de privata alternativen. Problematiskt som sagt, men den byråkratiska, cyniska lösningen att straffa barnen och piska dem att stanna i Strängnäs är orimlig.
Dessutom fungerar det inte så enkelt. Elever kan välja Europaskolan i Strängnäs eller välja skolor på andra orter, t ex i Sthlm, dit man får åka tåg. Vissa åker bil med sina föräldrar, andra åker med buss - trots dålig turtäthet. Några hoppar av, några flyttar. Vad är besparingen värd i slutändan för kommunen? I mina ögon är det uppenbart att nackdelarna överväger, men kommunledningen har inte brytt sig om att räkna.
Vi sparar så mycket att vi kan ha fyra extra förskollärare, påstod Jens P i går. Var finns de? Varför låtsas som att man vill satsa på förskolan - när han under de sex år han varit med och styrt kommunen fattat en konsekvent rad beslut om nedskärningar inom dagis, skola och fritids?
När det till slut inte gick att påstå - som MP försökte - att det var bra för miljön att elever inte åker tåg utan buss och bil - så säger Jens att ekonomin är det viktigaste. Men vad är det för ekonomi i detta?
Redovisa då hur många kronor kommunen sparar under 2013 på att hindra elever att välja de skolor och program där de kunde utvecklas bäst!

1 kommentar:

Mats Werner sa...

Jag säger det igen: UTEBLI! Det är enda sättet att få fokus på majoritetens ohållbara sätt att bedriva kommunal politik.