onsdag 1 februari 2012

Gösta om rådhuset i kuriren

Gösta Karlsson (C) skriver i E-kuriren om den sorglustiga förändringen av Rådhuset i Mfd.
Gösta har helt rätt. Det var ett kortsiktigt, ogenomtänkt beslut. I praktiken fattades det på tjänstemannanivå, av en centerpartist som utsetts till näringslivschef och som ville minska sina hyreskostnader för turistbyrån genom att istället betala en något mindre hyra till en privat intressent, Promarina. För kommunen som helhet blev det alltså ökade kostnader. Otrolig brist på helhetstänkande, men hon backades upp av sina partivänner i C.

När Mariefredsstyrelsen fick kännedom om saken uttalade vi att det fanns andra alternativ och krävde att få yttra oss innan beslutet, men i praktiken var det redan avgjort. Sen avgick områdesstyrelsens moderata ordförande - eftersom styrelsen inte har några egentliga befogenheter - och vid ett möte som leddes av en centerpartist gjordes något märkligt uttalande om att lokalrockaden skulle vara bra.

Nu är detta redan historia - om än en intressant historia - och det lönar sig inte att protestera mer, eftersom kommunledningen inte lyssnar.
Nu gäller det att kämpa för att biblioteket ska få bättre utbud och öppettider

Inga kommentarer: