lördag 7 januari 2012

Ny region?

Ska vår kommun och hela Sörmland ingå i en ny region med flera andra län?
Den frågan ska jag och övriga tolv i kommunstyrelsen ta ställning till i ett extrainkallat möte redan på tisdag.

Nån har missat i planeringen. En sådan här fråga borde givetvis diskuteras länge - och framförallt borde alla medborgare engageras i diskussioner, inte bara ett fåtal politiker.

Grundförslaget nu kommer från landstingsledningarna i Västmanlands, Sörmlands och Örebro län. De har snackat ihop sig och vill att de tre länen ska bli en ny region.

Ur ett Sörmlandsperspektiv - som egentligen inte finns, det är flera olika perspektiv i länet - så är detta förslag inte det naturliga önskemålet.
Södra delen av Sörmland, ner mot kusten, har mycket mer gemensamt med dels Östergötland, dels Stockholms län.
Den norra delen av Sörmlands län är dels nära till och beroende av kommunikationer med Stockholm, dels ingår området i Mälardalen. Det sista begreppet är också vad Örebrokonstellationen vill använda för sin tänkta regionbildning.

Men vad är då Mälardalen? Jo, jag som håller på och skriver bok om Mälaren och dess omgivning har funderat en del över det. Mälardalen är för mig de områden som förenas av Mälaren - som ju innan bilens era var bästa sättet att ta sig någonstans, dvs med båt över sjön eller med häst och släde på isen.
Mälardalen är därmed stora delar av Sörmland, Uppland och Västmanland samt huvudstadsområdet.

Människorna i Mälardalen har gemensam historia, kultur och även idag likartade förutsättningar och intressen.
Därför bör en eventuell region bestå av Sörmlands, Västmanlands och Uppsala län, eller delar därav.

Men regionbildning är idag endast en fråga på politikers och tjänstemäns bord, det finns inget starkt folkligt intresse av att dra nya gränser och bygga upp nya byråkratier.
Enklast är att fördjupa samarbete kring konkreta lösningar på exempelvis transportfrågor som tåg, bussar, sjöfart.
Därför är det mest naturligt att vår kommun nu börjar samverka med Nykvarn, Södertälje, Huddinge, Eskilstuna ang Svealandsbanan samt med Västerås, Enköping, Håbo, Flen, Gnesta m fl kommuner ang övrig trafik.
Det är ett bevis på en skrämmande oförmåga till samverkan att vi idag har olika biljettsystem - och stora prisskillnader! - för SJ, SL, Länstrafikbolagen samt att inte alla tåg som kommer t Läggesta har bussanslutning!
Detta blir inte bättre med en ny, större region!

För övrigt blir inte demokratin heller bättre i en stor region - vilket förespråkarna vill hävda.
För att utveckla demokratin borde fokus vara på att ge medborgare möjlighet till inflytande i sina närområden!

Vad tycker ni?

5 kommentarer:

Mats Werner sa...

Håller helt och hållet med! Vartenda ord!

Enda möjliga tillägget: att vi också borde verka för att SLs pendeltågstrafik kunde byggas ut till Strängnäs. Betänk att 1987 hade vi pendeltåg till Läggesta en hel vecka!

Per Wedlin sa...

Södermanlands län är idag en anomali utan centrum. Skall nya gränser dras för en storregion så bör man nog inte ta hänsyn till dagens länsgränser.

Nyköping och söderut kan kanske sammanföras med Norrköping-Linköping. Trosa, Gnesta, Strängnäs liksom Västerås och Enköping har sina tydligaste funktionella samband med Stockholm och det borde även gränserna avspegla.

En sjuk mariefredsbo får vård i Eskilstuna. Om resurserna där saknas så skall vården i första hand ske i regionsjukhuset i Uppsala. Den resan tar 1,75 timmar vilket kan vara påfrestande för en sjuk person.

De flesta vägar och järnvägar leder till Stockholm. En resa till Nyköping tar längre tid för en Strängnäsbo än till Stockholm. Majoriteten av arbetspendlarna arbetar i Stockholms län. Att skapa en stor nord-sydlig "bananregion" väster om Stockholm är att förneka det starka sambandet med Stockholm som mälardalens centrum. Inte minst kollektivtrafiken dit behöver förbättras. Västra Götaland borde vara en förebild.

Hur man än drar geografiska gränser så kommer de ändå att bli fel ur något perspektiv och några delar. Bättre vore att fokusera på att minska gränsernas betydelse. Varför kan inte invånarna själva få välja sjukhus? Det närmaste sjukhuset kanske ligger i ett grannlän. Varför inte skapa en gemensam trafikhuvudman för mälardalen omfattande även Stockholm!

Per Wedlin sa...

Det är förvånande att regionfrågan så har glömts bort i Strängnäs. Men de politiska partierna, även Mariefredspartiet, får också ta på sig skulden. De borde tagit upp debatten här långt tidigare. Att Jens Persson tagit ställning för en bananregion är dock tragiskt.

Innan Stockholmsmoderaterna sa nej till att ta in det fattiga Södermanlands län så var de flesta kommunerna inställda på att bilda storregion med Stockholm. Att nu okritiskt anamma en bananregion är olyckligt. Inte minst för alla i Strängnäs kommun som har sin dagliga gärning i Stockholms län. Ett länsbyte borde diskuteras.

Anonym sa...

Intressanta synpunkter, dels att det finns en historisk koppling till sjöfarten på mälaren och att strikt gränsdragning är ett hinder.
Dagens och framtidens krav ser helt annorlunda ut sedan man skapade Sörmlands län.
Vilken vision har man skissat på, det verkar vara mer konstruerat efter dagens förutsättningar till kompromiss.

Läste en notis om att Mälarsjukhuset kunde komma i kläm om det blev en ny region. Mälarsjukhuset kunde bantas till att enbart serva Eskilstuna, vilket vore bra. Ett privat mini-sjukhus i Strängnäs skulle kunna fylla ’tomrummet’ mellan Stockholm och Västerås.

Som Mariefredsbo tycker jag Stockholms län skulle passa bättre, har slutat att åka in genom alla rondeller till Strängnäs, Eskilstuna har jag aldrig åkt till frivilligt, mer av tvång.
/xyz

Kerstin Svensson sa...

Läser med förvåning att kommunstyrelsen ska ta ställning till regionfrågan på tisdag. Varför då samla alla politiker från nämnderna, KF, OS, bolagen och ledningsgruppen i förvaltningen till två strategidagar varav man under den första dagen bjudit in KSO från Västerås, Eskilstuna och Enköping för att diskutera regionfrågan.
Är det någon som kan förklara tågordningen för mig?