tisdag 20 december 2011

Kommunalrådet skyller ifrån sig

Kvällens fullmäktigemöte var ingen lustig tillställning. Flera ledamöter ställde frågor till kommunalrådet Jens P, som i tidningen häromdagen hävdade att han inte ensam bär ansvaret för den lagstridiga konsultaffären.

Som vanligt kännetecknades kommunalrådets svar av en retorik som enbart skapade mer oklarhet. Han antydde att kommunstyrelsen var medansvarig genom att vi som satt med skulle ha fått information om konsultupphandlingen. Men den enda information han kunde peka på var att EFTER hans eget beslut att förlänga avtalet med kommunchefen så framkom det att det var på konsultbasis i en not i listan över delegationsbeslut som kommunstyrelsen får ta del av.
Styrelsen fick dock ingen information vare sig skriftligt eller muntligt varken före eller efter beslutet om att kommunalrådet valt att kringgå lagen om offentlig upphandling och kommunens egna regler för upphandling ooch rekrytering.
Jag frågade Jens P om det fanns något som jag som KS-ledamot kunde ha gjort annorlunda. Inget svar.

Revisionsbyråns rapport riktar mkt skarp kritik - men inte mot kommunstyrelsens beslut, som Jens P verkar antyda.
Kritiken riktas tydligt mot kommunstyrelsens ordförande - som på egen hand valt att i stället f att verkställa beslut om anställning teckna ett avtal m Lundbergs konsultfirma. Han har därmed brutit mot lagen om offentlig upphandling. Dessutom har han brutit mot kommunens egna upphandlingsregler.
Detta har han gjort tvärtemot tydliga avrådanden fr kommunens jurist. Dessutom har han sen valt att i stället för att låta kommunstyrelsen pröva frågan om förlängning av Lundbergs förordnande, fatta ett beslut om detta på egen hand (vilket märkligt nog är möjligt med den osunda delegationsordningen). Att sen skylla ifrån sig på andra "ledande politiker" gör inte saken ett dugg bättre.
(Kommunens egna revisorer, som inte är ekonomer eller jurister utan partipolitiker, har i sitt yttrande blivit något otydliga i sin kritik, kanske för att frågan är för känslig.)

4 kommentarer:

mariavb sa...

Bra Dag, håller helt med i din analys.

Maria

Mats Werner sa...

Delar Marias uppfattning! Att man inte följer ett fattat beslut och sedan fortsätter genom att upprepa saken och gömma det i en delegationslista är blott patetiskt. Eftersom uppdraget var att "anställa" och inte "anlita" har Persson Inc, överträtt sin delegation och denna borde därför återkallas av Kommunstyrelsen. Men å andra sidan beror väl allt detta på att Persson Inc, inte förstår skillnaden eftersom han för fullmäktige igår sade att det ju stod att kommunchefen "anställts som konsult"!

Anonym sa...

Ska försöka att följa JP’s resonemang.
Om Kommunstyrelsen’s ledamöter varit misstänksamma och kollat avtalet direkt efter att det var undertecknat, då hade de kunnat kritisera JP.
Men eftersom Kommunstyrelsen’s ledamöter litat på JP och när det nu uppdagats senare kan inte JP ställas till svars för sitt svek. Brottet förminskas med tiden. Stora fel blir så småningom allas fel.

Skulle vilja veta varför inte kommunchefen vill bli anställd i Strängnäs kommun.
Någon fler som undrar ?

/xyz

Dag Bremberg sa...

Flera av oppositionens KS-ledamöter var faktiskt ifrågasättande inför och efter besluten. Men det går ju inte att ifrågasätta ett konsultavtal som man inte har fått kännedom om.
Kärnfrågan inom politiken är förtroende. En politiker som ska leda och styra måste ha förtroende både från medborgare och de andra politiker som man måste samverka med. Min utgångspunkt var att vara förtroendefull, men förtroendet har svikits.