måndag 21 februari 2011

Missnöjda medborgare

Invånarna i Strängnäs kommun ger i SCB-undersökningen lägre betyg än för två år sen och lägre än i jämstora kommuner.
Missnöjet gäller främst möjligheterna att arbeta här och att kunna åka kollektivt, liksom utbudet av fritidsaktiviteter och bra skolor.

Betyg oktober 2010:

- Arbetsmöjligheter statistiskt säkerställt lägre.
Utbildningsmöjligheter statistiskt säkerställt lägre.
Kommunikationer statistiskt säkerställt lägre.
Kommersiellt utbud statistiskt säkerställt lägre.
Fritidsmöjligheter statistiskt säkerställt lägre.

Kommunens verksamheter får ännu lägre poäng i genomsnitt.
Jämfört med övriga kommuner är betygsindexet för verksamheten…
… Förskolan statistiskt säkerställt lägre.
… Grundskolan statistiskt säkerställt lägre.
… Gymnasieskolan statistiskt säkerställt lägre.
… Gång- och cykelvägar statistiskt säkerställt lägre.
… Gator och vägar statistiskt säkerställt lägre.
… Idrott- och motionsanläggningar statistiskt säkerställt lägre.
… Kultur statistiskt säkerställt lägre.
… Miljöarbete statistiskt säkerställt lägre.
… Renhållning och sophämtning statistiskt säkerställt lägre.
… Vatten och avlopp statistiskt säkerställt lägre.

2 kommentarer:

Anonym sa...

... och vilka bortförklaringar finns det?

Birgitta E

Dag Bremberg sa...

Tja, vi får se. Vi visste ju sen tidigare att det fanns ett starkt missnöje, främst vad gäller kommunens förskolor/skolor och hur demokratin "fungerar".
Fullmäktige beslutade 2009 att anta mål för bl a utveckling av demokratin och medborgarinflytandet, så att det skulle bli en höjning av medborgarnas "betyg".
Nu visar det sig att betygen sjunkit ytterligare. Riktigt uselt är betyget gällande "förtroende" för kommunens politiker.