onsdag 11 augusti 2010

Utveckla närdemokratin!

Kul möte i Stallarholmen igår om demokrati. Folk fr Mariefred, Åker, Strängnäs, Fogdö var där.

Mariefredspartiet driver att Stallarholmen, liksom Åker och Mariefred ska få mer självstyre.
Det ska finnas en direktvald styrelse/nämnd med egen budget på var och en av orterna.
Viktigast är att dessa i samverkan med lokalbefolkningen utarbetar långsiktiga planer för byggandet. Däremot skulle man kunna hantera skolor, förskolor och social verksamhet centralt.

Det bör också finnas lokala kommunkontor på dessa tre orter, så att det kan bli snabb, effektiv hantering av allt från hål i gatorna till nya skyltar.
Tyvärr verkar de övriga partierna i Strängnäs tveka inför att decentralisera makt och ansvar.

En fråga som kom upp på gårdagens möte - och som ST kommer att skriva om - är den om kommundelning.
Det är en evig fråga så som Strängnäs kommun ser ut (En minoritet bor i Strängnäs stad, som inte är någon verklig centralort. Det finns tre orter i den östra kommundelen, där de flesta har mer kontakter med Stockholm än med Strängnäs. Kommunen är så stor och växer så snabbt att det är omöjligt för Strängnäspolitikerna att på ett bra sätt sköta planeringen för de övriga orterna.)

Mariefredspartiet har sagt att vi i första hand bör pröva att utveckla demokratin med bl a lokala styrelser/nämnder med tydligt ansvar och förankring genom direktval samt med en bred medborgardialog.
Men frågan om ombildning av kommunen försvinner inte, den bör prövas seriöst i en opartisk utredning. Det kan då visa sig att den bästa modellen är att en, två eller tre orter bildar ny kommun eller att komunen ombildas till ett kommunförbund med fyra kommuner som samverkar på alla områden som är lämpliga (liksom man bör samverka med andra kommuner, även över länsgränsen).
Kommer det fram ett bra alternativ bör det sen prövas i en folkomröstning.

Inga kommentarer: