tisdag 5 januari 2010

Nu är cirkusen igång igen

Uppdaterat; fick idag mejl med komplettering av handlingarna (kanske är det ngn som läser min blogg).
Det är dock bara en skrivelse från VA-chefen Jörgen W med stavfel, märkligt angivna belopp, varav vissa direkt felaktiga samt märkliga påståenden om att de fritidsboende "subventionerats".
Fortfarande saknas helt underlag för vilka kostnader som kan hänföras till olika grupper, det finns inga som helst belägg för att sommargäster skulle slänga en stor mängd "grovsopor" på återvinningscentralerna, och att de därför skulle förtjäna en avgiftshöjning med 22,2 procent!
Dessutom är själva beslutsformuleringarna under all kritik; att taxan höjs "i genomsnitt med 3 procent". Det är ju fullmäktige som ska besluta om taxorna, inte låta Sevab göra det, och sen i efterhand klubba en genomsnittssiffra.
------------------------

Ursäkta den respektlösa tonen, men man får lite distans till kommunpolitiken när man får ett par veckors paus. Finns ju annat: familj, vänner, jobb, sjukdomar, skidor... Men som det sjöngs på 70-talet: ingen kommer undan politiken!

Fick idag kallelse t kommunstyrelsemöte på måndag. En punkt är förslaget om höjda avgifter som jag föreslog på fullmäktige att det skulle återremitteras för att få redovisning av Sevabs kostnader - vilket också blev beslutet.
I handlingarna finns dock inte ett enda papper om detta!
Tänker majoritetspakten driva igenom detta utan att bry sig om återremissen? Är det den sortens arrogans som ska gälla även under valåret?

3 kommentarer:

Mats werner sa...

Kan bara undra med Dig! Jag har fått klart för mig att all underlag fanns tillgängligt i Kommunhuset i god tid före Fullmäktigebehandlingen, men distribuerades inte!!
Nu är avsikten att KS och KF ska få muntlig föredragning med fullt underlag - som dock borde ha distribuerats för att möjliggöra ev. kvalificerade frågor!
Jag fattar inte!

Kerstin sa...

Förhoppningsvis får ni en tydlig och klar redovisning på KS.
God fortsättning! Ge inte upp!
kerstinsv

Anonym sa...

Ja tyvärr kommer tjänstemännen inte att påverkas av politikens växlingar.
Nonchalans brukar vara för att dölja inkompetens.
Bra att du lyfter fram bristerna,
oppositionens ansvar.

'skogvaktarn'