måndag 26 oktober 2009

Ett ord kan betyda mycket

Jag fick igenom en ändring av ett beslut, dvs en strykning av ett ord på fem bokstäver vid fullmäktigemötet idag.
Visst låter det futtigt, och ibland är det meningslöst när man får igenom en liten ändring i något dokument som inte tas på allvar.
Men detta gällde det allra viktigaste: kommunens övergripande mål; det är dessa som ska vara styrande för all verksamhet och för nämndernas detaljerade mål.
För att komma till saken: mitt yrkande var att vi ska ha ett mål om en befolkningstillväxt på 1 procent per år. Det går ju inte att styra så exakt, men det är en rimlig målsättning.
Ingen har öppet ifrågasatt det, men det fanns ett förslag från kommunstyrelsen om "minst 1 %", vilket skulle tolkats som att "ju mer desto bättre". De senaste åren har det varit så att maximal inflyttning varit det överskuggande målet, vilket bl a inneburit att kommunens tjänstemän lagt förslag om nya bostadsområden, där man klämt in så många bostäder som möjligt, och där det varit oväsentligt vilka effekter det fått på stadsbild, naturvärden, rekreationsområden, trivsel, infrastruktur, kommunala kostnader osv.

Kvällens beslut innebär därmed ett paradigmskifte. Nu blir målet om befolkningsökning rimligt och dessutom underordnat målet om hållbar utveckling (dvs främst klimatperspektivet).

Jag måste erkänna att jag är förvånad. Jag måste också ge stort beröm till centern och deras ledande man Jens Persson samt Ingrid Fäldt och andra kloka sossar (s0m jag tror finns, även om de sällan hörs).

1 kommentar:

Anonym sa...

Kommunstyrelsens ordförande Jens Persson (C) uppmanar nu alla SJ-kunder att protestera mot de indragna tågtiderna på ett öppet möte 25 november.

- SJ behöver höra hur deras agerande påverkar människors livsmönster direkt från sina kunder, säger han.
----------------------------------
Ja apropå inflyttade som pendlar redan.
Varför inte ordna med en enkel enkät på kommunens web ? Snabbt, enkelt ! Tror att några gymnasie-elever kan fix tekniken.
Kreativt med modern kommunikation.
Sedan kan kommunen upphandla buss resor som ett bra alternativ om inte SJ klarar det.
Restider och med Tåg/buss vore en bra början.