torsdag 24 september 2009

Fler lärare riskerar att sparkas

Majoritetsalliansen i Strängnäs varslar om ytterligare försämringar för kommunens skolor under 2010. Trots att staten skjuter till över 20 miljoner kronor till kommunen. Men de pengarna ska tydligen inte användas där de behövs som mest??? Kommunledningen har inte gett några svar och under tiden fortsätter skolornas kräftgång.

Att säga upp så många lärare är väldigt kortsiktigt. Det drabbar inte bara dem som sparkas och deras familjer utan förstås också barnen, deras undervisning och trygghet. Det drabbar säkert också de kommunala skolorna genom att fler föräldrar flyttar sina barn,
Såväl undervisningskvaliteten som den kommunala ekonomin påverkas också negativt genom att man drar ner mer än nödvändigt och med all säkerhet kommer att tvingas rekrytera lärare redan om 1-1,5 år.

Majoritetens budget prioriterar inte skolorna, den är för snål gentemot Barn- och utbildningsnämnden liksom Mariefredsnämnden - vilket vi påpekade innan beslutet. Nu ser vi att skolorna inte klarar att upprätthålla en godtagbar nivå.
Att försämra lärartätheten ytterligare vore vansinnigt!

4 kommentarer:

Anonym sa...

Säga upp över 60 lärare? Hur tänker man då? Det finns ca 260 lärare i kommunen (årsarbetare). Går det att bedriva verksamhet om ca 25% tas bort. Lärartätheten här är redan bland de lägsta i Sverige.

Dag Bremberg sa...

Lärartätheten har rasat kraftigt på två år. T ex var man på Mariefreds skola på en nivå av 10 lärare per 100 elever, i våras var man nere i 7,4 och sen fick sju lärare till sluta, så nu är man nere på en lärartäthet under 7 - liksom kommunens genomsnitt, enligt uppgift från den förvaltningschef som tvingades sluta.
Det innebär inte bara att klasser slagits ihop och vuxit från cirka 22-24 elever till 29-31. Nedskärningarna har också inneburit att man inte lägre har vikarier som går in om en lärare är frånvarande/sjuk, såvida det inte blir mer än en vecka.
Klart att det drabbar såväl utbildningskvalitet som trygghet - oavsett vilken personlig uppfattning kommunchefen vräker ur sig i kommunhuset!

Anonym sa...

Vet inte hur du tänker men är inte statsbidraget ett engångsbidrag. Hur blir det året efter bidraget? Då rinner pengarna iväg precis som förut om kommunen inte gör något idag?

Dag Bremberg sa...

Det är ett flertal statliga kommunstöd som inte är permanenta, så hur mycket den regering som styr om ett drygt år kommer att fördela t kommunerna 2011 eller 2012 vet ingen idag. Ej heller hur det kommer att fördelas eller i vilken mån pengarna blir öronmärkta.

Men syftet med de pengar som regeringen skickar iväg nu och 2010 är alldeles klart att undvika personalnedskärningar. Att använda pengarna till andra ändamål vore helt fel.