lördag 27 september 2008

Ett olönsamt museum?

Det slår mig nu att om militärfordonsmuséet verkligen kommer att locka så stor publik - "minst 50.000 per år" - som pansarälskarna hoppas, VARFÖR behöver då muséet både statliga och kommunala bidrag?
Ska inte ett museum med sån publik ha råd att betala mer än 10.000 kr i hyra?
Om museibesökarna betalar ung 100 kr i snitt, så får muséet in 5 miljoner kr per år. Då har man råd med den beräknade marknadshyra på 500.000- 1.000.000 kr.

Risken annars är att muséet byggs upp utifrån att det inte ska vara lönsamt; då kan man räkna med att det kommer nya tiggarbrev därifrån till kommunen.
Varifrån ska pengarna då tas? Vad är mindre viktigt i vår kommuns budget än militära fordon?
Säg det först!

1 kommentar:

Mats Werner sa...

Det som förvånar mig är den "downsizing" som verkar ha skett om man ska tro de pinnar som är nedstuckna på fältet vid Näsbyholm.

De skisser jag sett visade ett par tre stora hallbyggnader sammanbyggda. Det talades om ytor där besökare skulle kunna köra runt med museifordonen m.m.

Pinnarna visar ett vådeligt modest område som knappast rymmer med en en ynka liten hall och även om pinnarna inte visar tomten utan hallen så är den inte särskilt ansenlig, så var tänker man sig att lagra upp resten? Förråden man vill hyra skulle ju bara vara tills anläggningen var klar.