måndag 29 september 2008

Beslut om Tredje Backe

Tyvärr klubbade fullmäktige i kväll beslut om byggnation av bostäder vid Tredje backe.
Vi var några som argumenterade emot, för barnens, miljöns, ekonomins, trafikens, grannars skull.
Men partipiskorna ven och endast en sosse (HBK) vågade ställa sig på samma sida som oss i de mindre partierna.

Positivt var dock att förslaget om Gorsinge-affären med Kilenkrysset stoppades. Vi som varit kritiska var plötsligt i majoritet och förslaget skickades på återremiss. Nu får vi se till att det inte kommer tillbaka ett lika dåligt tjänstemannaförslag - på samma sätt som med Tredje Backe.

Sen fick jag igenom ett par yrkanden av mindre vikt. Så det är inte hopplöst.
Men de stora markprojekten klubbas alla igenom till slut - oavsett ekonomi, miljökonsekvenser, barnperspektiv etc.
Jag saknar prioriteringar, avvägningar, värderingar och tydliga ställningstaganden.
Vad är den politiska viljan i Strängnäs kommun? Vad är den aktuella visionen?

1 kommentar:

Dag Bremberg sa...

Mats Werner skrev (och jag råkade radera):

Tack, Dag, för Dina uppskattande ord på min blogg.

I och för sig var väl gårdagens manifestation från tuttifruttimajoriteten plus moderaterna ett "tydligt ställningstagande" men knappast särskilt välmotiverat.